Biyoteknoloji Enstitüsü
  • Müdür: Prof. Dr. Demet Cansaran Duman
  • E-posta: biotek@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 (312) 222 58 16-17
  • Faks: +90 (312) 222 58 72
  • Adres: Gümüşdere 60. Yıl Yerleşkesi 06135 - Keçiören / Ankara
...

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü ülkemizin ilk disiplinlerarası biyoteknoloji lisansüstü eğitim enstitüsü olmasının yanısıra sağlık ve tarımsal biyoteknoloji sahalarına odaklanmış bir araştırma enstitüsüdür. Enstitünün önümüzdeki 15 yıllık perspektifinde biyobenzer ilaçların geliştirilmesi, kompleks hastalıklara yönelik yeni biyobelirteçlerin tanımlanması, önemli agronomik özelliklere yönelik gen, marker tespiti ve moleküler tarım bulunmaktadır. Kuruluşundan bugüne enstitünün öncelikli amacı ülke için gerekli biyoteknoloji niş ve kritik kütlesini oluşturmaktır.

Bu çerçevede kuruluşundan itibaren geçen 12 ve Merkez Laboratuvarın açılışından bu yana geçen 9 yıldan bugüne Enstitü Genel Kurulu ile Merkez Laboratuvar Akademik Kadrosu etrafında oluşmuş olan kritik kütle, yaşam bilimleri sahasında önemli, yeni ve translasyonel veri üretmiştir. Enstitü akademik kadrosu aradan geçen 9 yıllık süre içinde Enstitü Biyoteknoloji Anabilim dalı akademik kadrosu, toplam 146 proje ile 47.789.930 TL’lik bir bütçe yaratırken. Kalkınma Bakanlığı/DPT ve BAP desteği hariç bu destek toplam 37.937.781 TL’yı bulmuştur. Biyoteknoloji Enstitüsü bilimsel araştırma, ArGe ve hizmet merkezi olmak üzere yola çıktığında Enstitü Biyoteknoloji Anabilim Dalına bağlı 2 olan kadrolu öğretim üyesi sayısı, bugün için 10’a yükselmiştir. Enstitü’de oluşan Biyoteknoloji Anabilim Dalı kadrosu; yürüttükleri, ortak oldukları ve üniversite dışındaki kaynaklardan destekledikleri projelerle akademik yaratıcılık, yetkinlik ve yeteneklerini göstermiş öğretim üyelerinden oluşmaktadır.

Bu çerçevede Enstitü, akademik kadrosunun bireysel araştırma projelerini desteklemek ve bu projeler için gerekli nişi sağlamaktan büyük mutluluk duymaktadır. Biyoteknoloji Enstitüsünün kuruluşunun temel gerekçelerinden biri ülkemizin biyoteknoloji sahasında ihtiyaç duyduğu yetişmiş uzman insan kaynağını tesis etmektir. Bu çerçevede Bakanlar Kurulu kararı ile Bakanlar Kurulunun 2/9/2002 tarih ve 2002/4749 sayılı kararı ile kurulan Biyoteknoloji Enstitüsü’nün sürdürmekte olduğu Temel Biyoteknoloji Yüksek Lisans ve Doktora programları ile Biyoinformatik Yüksek Lisans programında bugüne dek toplam 289 adet mezun vermiştir. Biyoteknoloji Enstitüsü kuruluşundan bu güne oluşturmuş olduğu niş ve kurmuş olduğu iletişim ve işbirliği ağı ile önümüzdeki 15 yıllık perspektifine ülkemizde oluşmakta olan biyoteknoloji endüstrisi ile enstitü mezunlarını bir araya getirmek üzere organize bir mekanizma oluşturmayı da katmıştır.

Akademik Gelişmeler
...
Prof. Dr. NURULLAH SARAÇOĞLU
Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Bildiri güncellendi
Catalyst- and Additive-free, Regioselective C6-H Alkylation of 1,2,3,4-Tetrahydroquinolines with Aziridines
...
Dr. Öğr. Üyesi HASAN İLHAN
Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Sertifika/burs/eğitim eklendi
Boston University English Course
...
Dr. Öğr. Üyesi ENGİN ER
Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Makale güncellendi
Design of an electrochemical sensing platform based on MoS2-PEDOT:PSS nanocomposite for the detection of epirubicin in biological samples
...
Doç. Dr. BALA GÜR DEDEOĞLU
Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Makale güncellendi
Systems biology based miRNA-mRNA expression pattern analysis of Emodin in breast cancer cell lines
...
Prof. Dr. DEMET CANSARAN DUMAN
Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Bildiri güncellendi
The Genetic Analysis Of Some Salix L. Taxa Based On Ssr Markers In North And East Anatolian Regions Of Turkey
...
Doç. Dr. NEFİSE AKÇELİK
Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Bilimsel proje hakemliği güncellendi
2209-B 2022
...
Prof. Dr. ERKAN YILMAZ
Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Proje güncellendi
Tümör-İlişkili Makrofajların Eksozom Aracılı Post-Tümörijenik Etki Mekanizmalarının Kolorektal Kanser Modelinde In Vitro Ve In Vivo Düzeyde Detaylı Olarak İncelenmesi
...
Öğretim Görevlisi NEVİN BELDER
Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Öğrenci değerlendirme ve eğitime katkı faaliyeti eklendi
Lisansüstü Düzeyde Faaliyetler: 1, 2022
...
Dr. Öğr. Üyesi EVREN DORUK ENGİN
Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Kitapta bölüm eklendi
Moleküler Mikrobiyoloji Tanı ve Epidemiyoloji
...
Öğretim Görevlisi SEVİM DALVA AYDEMİR
Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Bilimsel yayın hakemliği güncellendi
OMICS A JOURNAL OF INTEGRATIVE BIOLOGY
...
Prof. Dr. HİLAL ÖZDAĞ SEVGİLİ
Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Yönetilen tez güncellendi
Kolorektal Kansere Yönelik Aday Biyobelirteçlerin Validasyonu ve Bu Biyobelirteçlere Ait Kompetitif Endojen RNA Etkileşim Ağının (ceRNET) Tanımlanması
...
Öğretim Görevlisi Dr. MOHAMMADREZA DASTOURİ
Makale güncellendi
The apoptotic effect of the Lycopodium clavatum extracts on MCF-7 human breast cancer cells.