Birim Görüntüleme

Biyoteknoloji Enstitüsü

  • Müdür: Prof. Dr. Aykut Özkul
  • E-posta Adresi: biotek@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 (312) 222 58 16-17
  • Faks: +90 (312) 222 58 72
  • Adres: Gümüşdere 60. Yıl Yerleşkesi 06135 - Keçiören / Ankara

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü ülkemizin ilk disiplinlerarası biyoteknoloji lisansüstü eğitim enstitüsü olmasının yanısıra sağlık ve tarımsal biyoteknoloji sahalarına odaklanmış bir araştırma enstitüsüdür. Enstitünün önümüzdeki 15 yıllık perspektifinde biyobenzer ilaçların geliştirilmesi, kompleks hastalıklara yönelik yeni biyobelirteçlerin tanımlanması, önemli agronomik özelliklere yönelik gen, marker tespiti ve moleküler tarım bulunmaktadır. Kuruluşundan bugüne enstitünün öncelikli amacı ülke için gerekli biyoteknoloji niş ve kritik kütlesini oluşturmaktır.

Bu çerçevede kuruluşundan itibaren geçen 12 ve Merkez Laboratuvarın açılışından bu yana geçen 9 yıldan bugüne Enstitü Genel Kurulu ile Merkez Laboratuvar Akademik Kadrosu etrafında oluşmuş olan kritik kütle, yaşam bilimleri sahasında önemli, yeni ve translasyonel veri üretmiştir. Enstitü akademik kadrosu aradan geçen 9 yıllık süre içinde Enstitü Biyoteknoloji Anabilim dalı akademik kadrosu, toplam 146 proje ile 47.789.930 TL’lik bir bütçe yaratırken. Kalkınma Bakanlığı/DPT ve BAP desteği hariç bu destek toplam 37.937.781 TL’yı bulmuştur. Biyoteknoloji Enstitüsü bilimsel araştırma, ArGe ve hizmet merkezi olmak üzere yola çıktığında Enstitü Biyoteknoloji Anabilim Dalına bağlı 2 olan kadrolu öğretim üyesi sayısı, bugün için 10’a yükselmiştir. Enstitü’de oluşan Biyoteknoloji Anabilim Dalı kadrosu; yürüttükleri, ortak oldukları ve üniversite dışındaki kaynaklardan destekledikleri projelerle akademik yaratıcılık, yetkinlik ve yeteneklerini göstermiş öğretim üyelerinden oluşmaktadır.

Bu çerçevede Enstitü, akademik kadrosunun bireysel araştırma projelerini desteklemek ve bu projeler için gerekli nişi sağlamaktan büyük mutluluk duymaktadır. Biyoteknoloji Enstitüsünün kuruluşunun temel gerekçelerinden biri ülkemizin biyoteknoloji sahasında ihtiyaç duyduğu yetişmiş uzman insan kaynağını tesis etmektir. Bu çerçevede Bakanlar Kurulu kararı ile Bakanlar Kurulunun 2/9/2002 tarih ve 2002/4749 sayılı kararı ile kurulan Biyoteknoloji Enstitüsü’nün sürdürmekte olduğu Temel Biyoteknoloji Yüksek Lisans ve Doktora programları ile Biyoinformatik Yüksek Lisans programında bugüne dek toplam 289 adet mezun vermiştir. Biyoteknoloji Enstitüsü kuruluşundan bu güne oluşturmuş olduğu niş ve kurmuş olduğu iletişim ve işbirliği ağı ile önümüzdeki 15 yıllık perspektifine ülkemizde oluşmakta olan biyoteknoloji endüstrisi ile enstitü mezunlarını bir araya getirmek üzere organize bir mekanizma oluşturmayı da katmıştır.