Eğitim Bilimleri Enstitüsü
  • Müdür: Prof. Dr. Mehmet İkbal YETİŞİR
  • E-posta: ebens@education.ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 312 362 99 06
  • Faks: +90 312 362 73 97
  • Adres: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Cebeci Yerleşkesi, 06590, Cebeci/ANKARA
Programlar
Özel Eğitim (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Spor Eğitimi (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Eğitim Yönetimi (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Eğitim Yönetimi (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans
Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Eğitim Programları ve Öğretim (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Eğitim Psikolojisi (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Güzel Sanatlar Eğitimi (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Matematik Eğitimi (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Sosyal Bilgiler Eğitimi (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe Eğitimi (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Okul Öncesi Eğitimi (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Yaratıcı Drama Eğitimi (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Eğitim Sosyolojisi (İngilizce) (YL)
Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Yaratıcı Drama Eğitimi (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr)
Müze Eğitimi (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Müze Eğitimi (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr)
Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans
Fen, Matematik, Sanat ve Teknoloji Eğitimi (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans II.Öğretim (İngilizce)
Fen, Matematik, Sanat ve Teknoloji Eğitimi (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr)
Sınıf Eğitimi (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Eğitim Yönetimi (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr)
Sosyal Bilgiler Eğitimi (DR)
Doktora
Spor Eğitimi (DR)
Doktora
Okul Öncesi Eğitimi (DR)
Doktora
Türkçe Eğitimi (DR)
Doktora
Matematik Eğitimi (DR)
Doktora
Güzel Sanatlar Eğitimi (DR)
Doktora
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (DR)
Doktora
Eğitim Psikolojisi (DR)
Doktora
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (DR)
Doktora
Eğitim Programları ve Öğretim (DR)
Doktora
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (DR)
Doktora
Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi (DR)
Doktora
Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri (DR)
Doktora
Eğitim Yönetimi ve Teftişi (DR) (1995-2016)
Doktora
Özel Eğitim (DR)
Doktora
Eğitim Yönetimi (DR)
Doktora
...

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü; 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 3837 Sayılı Kanun” un 1/c maddesi ile kurulmuştur. Türkiye’de kurulan ilk Eğitim Bilimleri Enstitülerinden biridir.

Eğitim Bilimleri alanında Lisansüstü Eğitim Programlarının yürütülebilmesi için, “Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” 22 Kasım 1992 tarih ve 21413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Böylece, Eğitim Bilimleri alanında Sosyal Bilimler Enstitüsünde eğitim yapan lisansüstü öğrencileri Enstitümüze nakledilmiştir.

Ancak Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 18 Mayıs 1993 tarih ve 93.19.794 sayılı kararı ile Enstitümüzün lisansüstü eğitimine son verilmiş ve öğrenciler tekrar Sosyal Bilimler Enstitüsüne devredilmiştir. Eğitim bilimleri alanında araştırma yapacak üstün vasıflı bilim adamları yetiştirmeye yönelik düzenlemeler yapılan Enstitü Yönetmeliği, 18 Temmuz 1994 tarih ve 21994 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü girmiştir.

Ancak; Yükseköğretim Kurulunun 4 Kasım 1997 tarih ve 97.39.2761 sayılı kararı ile Eğitim Fakültelerinde yeni düzenleme çalışmaları çerçevesinde Enstitümüzde Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programları açılması öngörülmüştür. Enstitümüz, Eğitim Bilimleri alanında Lisansüstü Eğitim yapan öğrencileri tekrar Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden devralmıştır. Böylece, Enstitümüz “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği”nin 4.maddesi uyarınca 1998-1999 eğitim öğretim yılında lisansüstü eğitim çalışmalarına tekrar başlamış ve halen devam etmektedir.


Misyonumuz insana, topluma ve doğaya duyarlılık temelinde eğitim politikaları oluşturmak ve bu politikalara yön vererek, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin çağdaş bir öğrenme ortamını paylaştıkları özgür bir öğrenme ve araştırma kültürü oluşturmaktır.

Vizyonumuz, eğitim ve araştırma alanında ulusal ve uluslararası düzeyde etkin çalışmalar yürüten; eğitim ve araştırma ağında yerel ve küresel ölçekte akademik topluluğun etkileşimini olanaklı kılan; akademik özgürlükleri güvence altına alan ve yaşatan, sorgulayan, gerçeğin peşinde koşan ve bilimsel bilgiyi toplumun değişik katmanlarının sorunları ele alarak üreten bir enstitü olmaktır.