Fen Bilimleri Enstitüsü
  • Müdür: Prof. Dr. Ayşe Karakeçili
  • E-posta: fenbilim@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 312 316 60 33
  • Faks: +90 312 316 60 36
  • Adres: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı 06110 Dışkapı/ANKARA Ziraat ve Veteriner Fakülteleri Dışkapı Kampüsü
Programlar
Biyoloji (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Biyoloji (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans
Astronomi ve Uzay Bilimleri (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Bahçe Bitkileri (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Bahçe Bitkileri (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans
Bitki Koruma (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Bitki Koruma (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans
Bitki Koruma (YL)
Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Fizik (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Fizik Mühendisliği (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Gıda Mühendisliği (YL)
Tezli Yüksek Lisans
İstatistik (YL)
Tezli Yüksek Lisans
İstatistik (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans
Jeofizik Mühendisliği (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Jeoloji Mühendisliği (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Kimya (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Kimya Mühendisliği (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Kimya Mühendisliği (YL)
Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
Matematik (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Peyzaj Mimarlığı (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Peyzaj Mimarlığı (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans
Su Ürünleri (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Su Ürünleri (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans
Süt Teknolojisi (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Süt Teknolojisi (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans
Süt Teknolojisi (YL)
Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
Tarım Ekonomisi (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Tarım Ekonomisi (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans
Tarımsal Yapılar ve Sulama (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Tarımsal Yapılar ve Sulama (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans
Tarla Bitkileri (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Tarla Bitkileri (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans
Zootekni (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Zootekni (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans
Bilgisayar Mühendisliği (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Bilgisayar Mühendisliği (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr)
Enformatik (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim)
Enformatik (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Biyomedikal Mühendisliği (YL)
Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
Arazi Yönetimi ve Politikası (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Arazi Yönetimi ve Politikası (YL)
Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
Arazi Yönetimi ve Politikası (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr)
Arazi Yönetimi ve Politikası (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans II.Öğretim (İngilizce)
Enerji Mühendisliği (İngilizce) (YL)
Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
Entegre Su Yönetimi (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Entegre Su Yönetimi (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr)
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (YL) [Protokol]
Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr)
Afet Risk Yönetimi (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr)
Yapay Zeka Teknolojileri (YL)
Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
Yapay Zeka Teknolojileri (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr)
Yapay Zeka Teknolojileri (YL)
Tezsiz Yüksek Lisans II.Öğretim (İngilizce)
Gıda Güvenliği (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Gıda Güvenliği (YL)
Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
Aktüerya Bilimleri (YL)
Tezli Yüksek Lisans
İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik (YL)
Tezli Yüksek Lisans
Yapay Zeka Teknolojileri (DR)
Doktora (İngilizce)
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (DR)
Doktora
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (DR)
Bütünleşik Doktora
Bilgisayar Mühendisliği (DR)
Doktora
Zootekni (DR)
Doktora
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (DR)
Doktora
Tarla Bitkileri (DR)
Doktora
Tarımsal Yapılar ve Sulama (DR)
Doktora
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (DR)
Doktora
Tarım Ekonomisi (DR)
Doktora
Süt Teknolojisi (DR)
Doktora
Su Ürünleri (DR)
Doktora
Peyzaj Mimarlığı (DR)
Doktora
Matematik (DR)
Doktora
Kimya Mühendisliği (DR)
Doktora
Kimya (DR)
Doktora
Jeoloji Mühendisliği (DR)
Doktora
Jeofizik Mühendisliği (DR)
Doktora
İstatistik (DR)
Doktora
İstatistik (DR)
Bütünleşik Doktora
Gıda Mühendisliği (DR)
Doktora
Fizik Mühendisliği (DR)
Doktora
Fizik (DR)
Doktora
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (DR)
Doktora
Bitki Koruma (DR)
Doktora
Bahçe Bitkileri (DR)
Doktora
Biyoloji (DR)
Doktora
Astronomi ve Uzay Bilimleri (DR)
Doktora
...

Üniversitemizde Fen Bilimleri alanında lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri 1969 – 1982 yılları arasında Diploma Sonrası Yüksekokul tarafından yürütülmekte iken, 20 Temmuz 1982 tarihinde 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. Enstitümüz 1982’de öncelikle Ziraat ve Fen Fakülteleri olmak üzere iki fakültede 17 Anabilim Dalında lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Halen örgün öğretimde, Ziraat, Fen ve Mühendislik Fakültelerinin toplam 32 Anabilim Dalında, Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora programı ve II. öğretim kapsamında lisansüstü programlar yürütülmektedir.

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün temel amacı; Üniversitemizin bir araştırma üniversitesi olması hedefine paralel şekilde bünyesindeki Anabilim Dallarının daha aktif bir şekilde araştırmalara ağırlık vermesini sağlamak, araştırma kaynaklarını, lisansüstü öğrenci sayısını arttırmak, disiplinler arası araştırmaları desteklemek, ülkemizde yeni kurulan üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek ve lisansüstü programlarımıza uluslararası öğrencileri daha çok çekmektir.

Uluslararasılaşma, bilimsel kalite, bilimsel etik ile ülkesel ve evrensel öncelikli konularda tezlerin gerçekleşmesi ve bunların bilimsel yayına dönüşmesinin sağlanması Fen Bilimleri Enstitüsünün öncelikli görevleridir.

Akademik Gelişmeler
...
Araştırma Görevlisi NURBANU ÇATALBAŞ
Makale eklendi
Multilevel Aircraft-Inverter Design Based on Wavelet PWM for More Electric Aircraft
...
Araştırma Görevlisi KEVSER SENA CEYLAN
Sertifika/burs/eğitim güncellendi
Scopus Kullanıcı Eğitimi / Scopus ile Atıf Bazlı Bilimsel Yayın Analizi ve Dergi Seçimi
...
Araştırma Görevlisi İREM ÖZGÖKKURT
Burs eklendi
TÜBİTAK 2211-E Doğrudan Yurt İçi Doktora Burs Programı
...
Araştırma Görevlisi ŞEYMA BETÜL ALBAYRAK KILIÇASLAN
Tez eklendi
Peyzaj düzenlemelerinin kültürel ekosistem hizmetleri bağlamında irdelenmesi: Amasya Yeşilırmak kıyısı örneği
...
Araştırma Görevlisi DUYGU BERDİ
Öğrenci projeleri eklendi
Tardigratlarda Kurşun (Pb), Kobal (Co) ve Krom (Cr) Maruziyeti Sonrası LC50 Değerlerinin Belirlenmesi
...
Araştırma Görevlisi MERVE PAKER
Makale eklendi
Beta Risklerinin Modellenmesi ve Tahmini: Türkiye’deki Döviz Portföyü Örneği