Birim Görüntüleme

Fen Bilimleri Enstitüsü

  • Müdür: Prof. Dr. Özlem Yıldırım
  • E-posta Adresi: fenbilim@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 312 316 60 33
  • Faks: +90 312 316 60 36
  • Adres: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı 06110 Dışkapı/ANKARA Ziraat ve Veteriner Fakülteleri Dışkapı Kampüsü

Üniversitemizde Fen Bilimleri alanında lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri 1969 – 1982 yılları arasında Diploma Sonrası Yüksekokul tarafından yürütülmekte iken, 20 Temmuz 1982 tarihinde 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. Enstitümüz 1982’de öncelikle Ziraat ve Fen Fakülteleri olmak üzere iki fakültede 17 Anabilim Dalında lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Halen örgün öğretimde, Ziraat, Fen ve Mühendislik Fakültelerinin toplam 32 Anabilim Dalında, Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora programı ve II. öğretim kapsamında lisansüstü programlar yürütülmektedir.

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün temel amacı; Üniversitemizin bir araştırma üniversitesi olması hedefine paralel şekilde bünyesindeki Anabilim Dallarının daha aktif bir şekilde araştırmalara ağırlık vermesini sağlamak, araştırma kaynaklarını, lisansüstü öğrenci sayısını arttırmak, disiplinler arası araştırmaları desteklemek, ülkemizde yeni kurulan üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek ve lisansüstü programlarımıza uluslararası öğrencileri daha çok çekmektir.

Uluslararasılaşma, bilimsel kalite, bilimsel etik ile ülkesel ve evrensel öncelikli konularda tezlerin gerçekleşmesi ve bunların bilimsel yayına dönüşmesinin sağlanması Fen Bilimleri Enstitüsünün öncelikli görevleridir.