Girişimsel MR Klinik AR-GE Enstitüsü
Akademik Gelişmeler
...
Prof.Dr. NEVZAT KONAR
Süt Teknolojisi Bölümü
Bildiri eklendi
Production of Sugar free Milk Chocolate using V Seed Crystals
...
Dr.Öğr.Üyesi ASLIHAN ÖZTÜRK EYİMAYA
Hemşirelik Bölümü
Makale eklendi
Pandemi Döneminde Çocuk Hemşirelerinin Merhamet Yorgunluğu Düzeyleri ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kesitsel Çalışma
...
Öğretim Görevlisi VEDAT GÜLTEKİN
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Bildiri güncellendi
Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kataloglamaya İlişkin Standart Çalışmaları ve Adnan Cahit Ötüken’in Alana Katkıları
...
Doç.Dr. ÇAĞLA KUBİLAY KAMİLOĞLU
Gazetecilik Bölümü
Makale eklendi
İletişim Araştırmaları Tarihinde Kadın Araştırmacıları Hatırlamak: Herta Herzog Örneği (1933-1943)
...
Araştırma Görevlisi ŞİFA ÖZSARI
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Makale eklendi
Interpretation of Magnetic Resonance Images of Temporomandibular Joint Disorders by Using Deep Learning
...
Araştırma Görevlisi HELİN ÖZTÜRK
Bildiri güncellendi
Akademide Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrışma Örüntüleri: İletişim Fakülteleri Örneği
...
Prof.Dr. SİBEL AYŞIL ÖZKAN
Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Araştırma grubu web sayfası talebi güncellendi
sibelaozkan
...
Dr.Öğr.Üyesi ÖZGÜR GÜLDÜ
Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü
Makale güncellendi
Konaklama İşletmesi Çalışanlarının Algıladıkları Sosyal Desteğin İşe Bağlılık Düzeylerine Etkisi: Uzlaşabilirlik Kişilik Özelliğinin Aracılık Rolü
...
Prof.Dr. AHMET CAHİD HAKSEVER
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Bildiri eklendi
Üsküdar Mevlevihanesi Son Postnişini Ahmet Remzi Akyürek
...
Prof.Dr. AYHAN FİLAZİ
Klinik Öncesi Bilimler Bölümü
Proje güncellendi
Uv-C Işınlamasının Müsilaj Bertarafı Üzerinde Çevresel Ve Ekonomik Etkisinin Araştırılması
...
Öğretim Görevlisi FATMA ALAN
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Davetli kongre/sempozyum eklendi
European Conference on Science, Art Culture
...
Araştırma Görevlisi AFŞİN KOCAKAYA
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi
...
Öğretim Görevlisi DİĞDEM KURU ÖZ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Bildiri eklendi
TRANSDİAFRAGMATİK UZANIM GÖSTEREN KARACİĞER KİST HİDATİĞİ KAYNAKLI HEMOPTİZİ
...
Araştırma Görevlisi HANDE MÜGE YILANCIOĞLU
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Sertifika/burs/eğitim güncellendi
Akademik Dergilerde Makale Yazımı Taylor & Francis Group by Victoria Babbit - WEBINAR
...
Prof.Dr. ABDULMECİT İSLAMOĞLU
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Yönetilen tez güncellendi
Cumhuriyet Dönemi Çocuk Hikâye ve Şiirlerinde Dinî Muhteva
...
Öğretim Görevlisi EMRE ANIL ÖZBEK
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Makale eklendi
What to Do When It Is Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Number Two.
...
Prof.Dr. ESRA KOÇ
Biyoloji Bölümü
Bilimsel yayın hakemliği eklendi
PLANT AND SOIL
...
Doç.Dr. ÇİĞDEM SOYDAL
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kitapta bölüm güncellendi
Thyroid and Parathyroid Diseases
...
Prof.Dr. FİGEN GÜRSOY
Çocuk Gelişimi Bölümü
Proje güncellendi
Rutinler Için Hazırlık (Ready4routines) Müdahale Programının Çocukların Yönetici İşlev Becerileri Ile Annelerin Özerklik Destekleyici Ebeveynlik Stillerine Ve Stres Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
...
Prof.Dr. NURİYE ÖZLEM KÜÇÜK
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kitapta bölüm güncellendi
Türkiye Klinikleri Nükleer Tıp - Özel Konular
...
Prof.Dr. MUSTAFA KÜRŞAT GÖKCAN
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Makale güncellendi
The Role of (18)F-FDOPA PET/CT in Recurrent Medullary Thyroid Cancer Patients with Elevated Serum Calcitonin Levels.
Akademik Personel
HALE ILGAZ Doç.Dr.
ŞÜKRAN ŞEKER Doç.Dr.
ANIL TUGAY ÖZCAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SELİN ASLAN BAYHAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ATIL ÇAKMAK Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
EZGİ ÖCALAN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MELTEM YÜKSEL Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NİSAN ERGİN ÖZGENCİL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GİZEM ORUÇ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
AYŞEGÜL KARATAŞ Prof.Dr. Eczacılık Teknolojisi Bölümü
MELİS BEKTAŞ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÜLŞAH KAYGUSUZ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HALİL ÇAĞLAR Öğretim Görevlisi Türkçe ve Yabancı Dil Uyg. ve Arş. Merk.
HASAN YAŞAR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İSLAM AKTÜRK Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
UBEYDULLAH KÜÇÜKAKÇALI Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SULTAN BEGÜM FIRAT Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HÜLYA ŞAHİN Öğretim Görevlisi
MELTEM AYABAKAN İPEK Öğretim Görevlisi
ÖZKAN KIYMAZ Öğretim Görevlisi Genel Sekreterlik
HÜLYA COŞKUN Öğretim Görevlisi
BATUHAN KADİR DOĞAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EFECAN ANAZ Araştırma Görevlisi
AYHAN GÜRBÜZ Prof.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
NECLA DINDARI Öğretim Görevlisi Türkçe ve Yabancı Dil Uyg. ve Arş. Merk.
GÜLSEREN GÜLMAN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
SERHAT EROL Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SAVAŞ SEREL Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
KÜBRA ÖZOĞUL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖMER ALKAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İLHAN ERDEM Prof.Dr. Tarih Bölümü
SEMİH BERKSUN Prof.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
KIVANÇ KAMBUROĞLU Prof.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
BETÜL BAHAR İŞGİR Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
KAAN CEBESOY EMREGÜL Prof.Dr. Kimya Bölümü
ASUMAN TURANBOY Prof.Dr. Özel Hukuk Bölümü
ALAZ TARHAN Araştırma Görevlisi Özel Hukuk Bölümü
SÜMER BALTACI Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ALPAY AZAP Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
DENİZ ÖÇÇETİN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SELEN CANSU ALTUN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SENA ÇELEBİ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
FATİH ÖZDEMİR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BELKIS KONAN Prof.Dr. Kamu Hukuku Bölümü
SELİN KARAKAYA ÇADIRCİ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İBRAHİM BEKTAŞ Araştırma Görevlisi Dr. Özel Hukuk Bölümü
MURAT MUTLU Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MÜRÜVVET ÖZLEM PARER Prof.Dr. Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ÖMER FATİH SÖNMEZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GAMZE HATİCE DAĞLI Öğretim Görevlisi Hukuk Bölümü
İREM GÜRCAN Araştırma Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
TUĞÇE ÇABAS Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
FUNDA YILMAZ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MELİHA MELİŞ GÜNALTAY Araştırma Görevlisi
EMRE ŞEN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET SADIK BİLGİÇ Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
KAAN AKIN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYŞEGÜL DİLARA GÜVENÇ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ARZU BAYAR Araştırma Görevlisi
ELMAS LİV Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
DİLEK ERDEM Prof.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
BEYZA SULTAN KARSTARLI Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
FADİME YİĞİT ACEMOĞLU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
KAMİL ÇAKIN Prof.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü
YASİN YILDIZ Araştırma Görevlisi
AYBEN ŞENTÜRK Dr.Öğr.Üyesi Klinik Bilimler Bölümü
MELTEM TÜRKYILMAZ Doç.Dr.
LATİF KURT Prof.Dr. Biyoloji Bölümü
SERVET ELÇİN ALPAT Öğretim Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
LEMAN ELİF DOĞANGÖNÜL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET ERCAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF ÜNSAL Prof.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
MERT CAN BORA Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
OĞUZHAN KOCA Araştırma Görevlisi
BAHAR KOCA Araştırma Görevlisi
AKASYA TOPÇU Prof.Dr. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
SEVİNÇ TUĞÇE GÜVENİR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SEMİH HACIOĞLU Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MEHMET KARAKAŞ Araştırma Görevlisi Biyoloji Bölümü
MURAT FAİK ERDOĞAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
KİBAR GÜRBÜZ Araştırma Görevlisi
GÜLÇİN MİYASE SÖNMEZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MUSTAFA DOĞACAN SÜMER Araştırma Görevlisi
GAMZE YORULMAZ Araştırma Görevlisi
RAHMİ ER Prof.Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
SEMİH GÖNÇ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
RİFAT ERTEN Prof.Dr. Özel Hukuk Bölümü
ELİF MUKİME SARICAOĞLU Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
DUYGU TÜRK KARAHANOĞULLARI Araştırma Görevlisi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
ZEYNEP FIRAT Araştırma Görevlisi
NİMET ÖZBEK Dr.Öğr.Üyesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
KEMAL SAYAR Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
CANAN KUŞ Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
KAYHAN BOLELLİ Araştırma Görevlisi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
ESRA HALAMAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SADİ UYMAZ Öğretim Görevlisi Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
TAZEGÜL GÜL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MUHAMMED KÜRŞAD ERGUN Araştırma Görevlisi
FATMA KARAKOÇ Prof.Dr. Matematik Bölümü
ÇİĞDEM GÖLE Öğretim Görevlisi
SÜMERYA DURU BİRGİ Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HALİL İBRAHİM İRİŞ Araştırma Görevlisi
MERAM CAN SAKA Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
YAKUP ARSLAN Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ZEYNEP BÜYÜKMERT Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
CANDAN SEMRA PAKSOY Prof.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
ARZU ÜNAL Doç.Dr. Matematik Bölümü
ALİ ERDEM DOĞANOĞLU Araştırma Görevlisi Kamu Hukuku Bölümü
ALİ ERSOY KONTACI Doç.Dr. Kamu Hukuku Bölümü
MUHARREM ÖZEN Prof.Dr. Kamu Hukuku Bölümü
KUBİLAY ÇINAR Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
RUKİYE YAMAN Araştırma Görevlisi
SALİH CAN POLAT Araştırma Görevlisi
SAVAŞ TAKAN Dr.Öğr.Üyesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü
BERNA DALKIRAN Doç.Dr. Kimya Bölümü
ÖZNUR COŞKUN Doktor
MELTEM BAY Doktor
MEHMET BURAK DEMİRCAN İdari Personel
EVRİM GÜNEŞ ALTUNTAŞ Doç.Dr.
DİLEK ESKİKÖY BAYRAKTEPE Doç.Dr. Kimya Bölümü
TURAN YANARDAĞ İdari Personel
NECDET ÜNÜVAR Prof.Dr.
ŞÜKRAN ERTEN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MELAHAT KUL Uzman Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MOHAMMADREZA DASTOURİ Öğretim Görevlisi Dr.
MARIIA TALIANOVA EREN Dr.Öğr.Üyesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ELİF ÖZGÜR Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MİNE ESİN OCAKTAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYŞE TOKAY Araştırma Görevlisi
HAKAN TUNA Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÜNAL KORKUT Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YÜKSEL ÜRÜN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖMER MERT ÖZPİŞKİN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SEVGİ TEKTAŞ Araştırma Görevlisi Eczacılık Teknolojisi Bölümü
BARAN CAN ALPERGİN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SEVDE DEMİRYÜREK Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YUSUF ŞÜKRÜ ÇAĞLAR Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BERFİN ATLI Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
CEM MEÇO Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÖMER GÖKTUĞ TÜFEKÇİ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SELEN ALPERGİN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
RESUL ARJİN ÖKSÜZ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
EGE ÇADIRCİ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
CANAN TOGAY IŞIKAY Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÇAĞATAY ŞENOL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HÜSEYİN ÖZDEN ŞENER Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GİZEM NUR ÖZTÜRK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HATİCE ŞANLI Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BENGÜ NİSA AKAY Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BİZDEN SABUNCUOĞLU Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ALP CAN Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
İBRAHİM ALPTEKİN Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZGÜR ÇINAR Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
GÖKTUĞ ÖMERCİOĞLU Öğretim Görevlisi Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
CANAN KALAYCIOĞLU Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
İLAYDA TAŞ ÖZCAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÜVEM GÜMÜŞ AKAY Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
OSMAN BARIŞ ÜNVER Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ÇİĞDEM BENLİCE Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
FAHRİ KURUCU Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
CANYAR EŞREF BEYATLI Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İSKENDER ALAÇAYIR Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
AYHAN BÜLENT ERKEK Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İLKNUR KEPENEKCİ BAYRAM Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
TANIL KENDİRLİ Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BETÜL ULUKOL Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
IRYNA AKDEMİR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MERT KAAN COŞKUN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
KEREM ÖMER ÖZCAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SERRA KALFA KAYIKCİ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SERAP TEBER Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÖKSEL VATANSEVER Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SULTAN ÇAĞLA KILIÇASLAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İLKAY NUR YILMAZER Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
FATİH GÜNAY Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ASLIHAN HİLAL ALGAN Araştırma Görevlisi Eczacılık Teknolojisi Bölümü
BERRİN KÜÇÜKTÜRKMEN Dr.Öğr.Üyesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü
NİLÜFER YÜKSEL Prof.Dr. Eczacılık Teknolojisi Bölümü
HÜSEYİN ÖZÇELEBİ Öğretim Görevlisi Dr.
FATMA YÜKSEL JOHANSSEN Öğretim Görevlisi Türkçe ve Yabancı Dil Uyg. ve Arş. Merk.
EMİNE ASLI TİBET Öğretim Görevlisi
RAİF ÖZEL Öğretim Görevlisi
SEHER SAĞLAM Öğretim Görevlisi Türkçe ve Yabancı Dil Uyg. ve Arş. Merk.
BUKET ÖKTEN SİPAHİOĞLU Öğretim Görevlisi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi
SELMAN KAYGUSUZ Öğretim Görevlisi Antrenörlük Eğitimi Bölümü
EDA NUR KOZAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
CEVRİYE CANSIZ ERSÖZ Dr.Öğr.Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
IŞINSU KUZU Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MUHAMMET SAİT BİLGİÇ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HATİCE GÜNEŞ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SIDDIK AYTUĞ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
CEM KEREM ŞENER Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BUĞRAHAN ATALAY Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BENAY DİLİK Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
EKİN KÖSELERLİ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ESMA AŞIK Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SEHER ÇAYAR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZGE KILINÇ Araştırma Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BİRGÜL PİYAL Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AHMET MELİH ŞAHİN Araştırma Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NİLÜFER DORUK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BARIŞ BULUT Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NURHAN KOYUNCU Öğretim Görevlisi
ŞEBNEM SHORA Öğretim Görevlisi Türkçe ve Yabancı Dil Uyg. ve Arş. Merk.
YAPRAK UÇAR Öğretim Görevlisi
CANAN TEKE Öğretim Görevlisi Ab Eğitim Prog. Koordinatörlüğü
KAMİL SÖNMEZ Öğretim Görevlisi
SEVGİ ERNAS Öğretim Görevlisi Dr. Genel Sekreterlik
ZEYNEP AKDOĞAN Öğretim Görevlisi Kütüphane Doküman.Daire Başkanlığı
FULYA AKBUĞA Öğretim Görevlisi Dr. Genel Sekreterlik
MURAT ÇINAR Öğretim Görevlisi Dr.
GÜLİZAR DOĞARAY KARAÇAM Öğretim Görevlisi
TOLGA KARABIYIKOĞLU Öğretim Görevlisi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi
ENVER BAĞCI Öğretim Görevlisi
HULUSİ BORA DEMİRTÜRK Öğretim Görevlisi
ÖZLEM TARCAN Öğretim Görevlisi Dr.
ASYA TUĞÇE BOL SERTTÜRK Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HAVVA BERBER Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF KARDELEN ÇAĞDAŞ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZLEM CAN Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
OPAL SEZGİ ÇELİKER Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
GÜNGÖR ENVER ÖZGENCİL Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
NESLİHAN ALKIŞ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
GİZEM KAHRAMAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZGÜN ÖMER ASİLLER Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MENEKŞE ÖZÇELİK Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
OSMAN NURİ ALTINIŞIK Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
GÜLŞAH AYNAOĞLU YILDIZ Öğretim Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MERVE AYDIN ÇETİNKAYA Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İDİL SEMAH DOĞAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
NUR AKBAŞ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İSMAİL AKSU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HAYDAR GÖK Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BURAK KAMİL TURAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MELİKE TÖRÜYENLER COŞKUNPINAR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
FÜGEN YÖRÜK Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÜLE ÇINAR Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
FERHAT TAŞTEMEL Araştırma Görevlisi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ÇAĞRI EROĞLU Doç.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
AYŞE NUR TEKMEN Prof.Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
SİNAN LEVENT Doç.Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
MELEK DOSAY GÖKDOĞAN Prof.Dr. Felsefe Bölümü
TURGUT YİĞİT Prof.Dr. Tarih Bölümü
TÜRKAN BANU GÜLER Araştırma Görevlisi Dr. Tarih Bölümü
MUSTAFA UYAR Prof.Dr. Tarih Bölümü
MERT KOZAN Dr.Öğr.Üyesi Tarih Bölümü
SELİM OSMAN SELAM Prof.Dr. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
ÖZGÜR BAŞTÜRK Doç.Dr. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
TOLGAHAN KILIÇOĞLU Doç.Dr. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
SACİT ÖZDEMİR Prof.Dr. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
MUSTAFA AĞAHAN ÜNLÜ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ŞAFAK YALÇIN ŞAHİNER Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZGÜR ORHAN Araştırma Görevlisi Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ZAHİDE ÇİLER BÜYÜKATALAY YALDIZ Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MUSTAFA KÜRŞAT GÖKCAN Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SÜHA BETON Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
FATMA TUĞRA KARAARSLAN TÜRK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EMEL TEKİN VARLI Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÜNAL DAMLA YILDIZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
CEM DİNLER Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İLKE ŞAHİN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYŞE BOYVAT Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYŞE ÖKTEM Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
PELİN KOÇYİĞİT Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SEHER BOSTANCI Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HİKMET BELİZ BAYINDIR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
DEVRİM DENİZ KUŞÇU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
FERİDUN ŞAKLAR Prof.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
SEVİNÇ SEVGİ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
GÜLSÜM KALEM Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
BARIŞ YÜCESAN Araştırma Görevlisi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
MEHMET NECATİ KUTLU Prof.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
CEMAL ERDEM BEKAROĞLU Doç.Dr. Coğrafya Bölümü
CEYDA TUBA ŞENGEL TÜRK Doç.Dr. Eczacılık Teknolojisi Bölümü
FAHRİYE ULYA BADILLI Doç.Dr. Eczacılık Teknolojisi Bölümü
ÖZGE İNAL Dr.Öğr.Üyesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü
TUĞRUL MERT SERİM Araştırma Görevlisi Eczacılık Teknolojisi Bölümü
HAMİDE KUTLU CANSEVER Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
UFUK KILIÇ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
OSMAN AKTAY Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
KORAY HAMZA CİHAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BEDRİYE ÖNCÜ ÇETİNKAYA Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
KAZIM CİHAN CAN Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SERAP AKYÜREK Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
CENGİZ KURTMAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ILGIN AKBIYIK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
LEVENT BAYDUR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ONUR AYHAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İBRAHİM ÖZDEN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
CENNET BÜŞRA DAĞVİREN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BÜŞRA USTA Araştırma Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BURAK DEMİR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
RAMAZAN ERDEM ER Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZGE TIRAŞ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
DİLARA EĞER Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
EMEL GÜNEŞ Dr.Öğr.Üyesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
AHMET BÖLÜK Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
FİLİZ BAKAR ATEŞ Doç.Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
ECEM KAYA SEZGİNER Dr.Öğr.Üyesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
AYBÜKE ÇELİK Araştırma Görevlisi Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
AYGÜL DURDURUR Araştırma Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖMER FARUK KOCAMAZ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
DİLARA NUR ŞENGÜN Dr.Öğr.Üyesi Klinik Bilimler Bölümü
EGE ERDİNER Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
SERPİL ALTUNDOĞAN Prof.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
EMRAH MANSUROĞLU Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
İBRAHİM TUNÇ SİPAHİ Prof.Dr. Arkeoloji Bölümü
İNCİ İLHAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÇAĞLAR UYSAL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BEYZA DİLHAN İNCİ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BURAK BARAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MAKBULE ÇİĞDEM AYDEMİR Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GİZEM OKTAY Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SEZGİ KÖROĞLU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
FATMA AVCI MERDİN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
TOLGA YILDIRIM Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SİNEM ÜNSAL Araştırma Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ŞEYDA AYHAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SENA BULUT Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ESRA CANAVAR Araştırma Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MURAT TÖRÜNER Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BORA AKAT Dr.Öğr.Üyesi Klinik Bilimler Bölümü
DOĞAN DERYA ÖZTAŞ Prof.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
FEHMİ GÖNÜLDAŞ Doç.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
MERT HAMİT BIKMAZ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
HATİCE MÜŞERREF GÜNDÜZ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MURAT ŞENOL Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
SADULLAH ÜÇTAŞLI Prof.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
ÜMMÜHAN BERNA KÜÇÜKOĞLU ÖNGÖREN Araştırma Görevlisi Antropoloji Bölümü
MERYEM BULUT Prof.Dr. Antropoloji Bölümü
MEHMET SOMUNCU Prof.Dr. Coğrafya Bölümü
ÖZÜMNUR BAYRAM Araştırma Görevlisi Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
CANAN TOKUR Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BAŞAK CEYDA MEÇO Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
OZAN BAĞIŞ ÖZGÜRSOY Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
CEREN AYPERİ GÜNDOĞMUŞ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
CANAN YÜCESAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
DİLAN KIZILIRMAK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
KAAN GÜNDÜZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ESRA ERDEMLİ Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
NURBANU KARLI ÖKSÜZ Araştırma Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MERT AYKUT AKBULAK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HALİT ANIL ERAY Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ENGİN ERDİN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HASAN ÇAĞLAR UĞUR Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HAZAN BAŞAK Öğretim Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
KEMAL ŞENOCAK Prof.Dr. Özel Hukuk Bölümü
GÜLNUR GÖLLÜ BAHADIR Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SÜMEYRA ÖZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MİNE HAYRİYE SORGUN Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SEVİM AYDIN Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
FERDA TOPAL ÇELİKKAN Doç.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
FATMA MERT Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
BELGİN CAN Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
DENİZ BİLLUR Doç.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
SERTAÇ ÜSTÜN Dr.Öğr.Üyesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
SEVCAN KOÇ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
İLKNUR TÜRKKAAN Öğretim Görevlisi
ÜLKER ÖKTEM Prof.Dr. Felsefe Bölümü
SELDA KILIÇ Prof.Dr. Tarih Bölümü
ÖZGÜN ÇAKAR Öğretim Görevlisi Tiyatro Bölümü
FEHMİ EKMEKÇİ Prof.Dr. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
MESUT YILMAZ Doç.Dr. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
SÜHA BAŞER Öğretim Görevlisi
ORHAN BALCI Öğretim Görevlisi
ŞÜKRAN GÖRÜRYILMAZ Öğretim Görevlisi
ŞEYDA FİKİRDEŞİCİ ERGEN Dr.Öğr.Üyesi Biyoloji Bölümü
MÜZEYYEN BEYZA CANGÜVEN Öğretim Görevlisi
EMİNE AKYÜZ Öğretim Görevlisi Dr. Türkçe ve Yabancı Dil Uyg. ve Arş. Merk.
ESİN GÜN GÜRER Öğretim Görevlisi
TUĞBA ALTUNTAŞ YILDIZ Öğretim Görevlisi Tıp Fakültesi
BERNA SAVAŞ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ARZU ENSARİ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
AYLİN HEPER Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF EZGİ KESKİN DÖNMEZ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
CAHİT SEFER UÇAR Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
FATİH KURT Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ALİ NİHAT ERHAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
AKIN KAYA Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SEVGİ BEHİYE SARYAL Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZLEM ÖZDEMİR KUMBASAR Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SADIK HACI Dr.Öğr.Üyesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
AHMET ALTINDAĞ Prof.Dr. Biyoloji Bölümü
SANİYE CEVHER ÖZEREN Doç.Dr. Biyoloji Bölümü
İLYAS ANIL KILINÇ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET BORGA ERGÖNÜL Doç.Dr. Biyoloji Bölümü
YUSUF YAYLI Prof.Dr. Matematik Bölümü
MERYEM ATEŞ Araştırma Görevlisi Matematik Bölümü
MUSTAFA ÖZİŞ Dr.Öğr.Üyesi İktisat Bölümü
ZEYNEP RANA YILDIZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
OSMAN TOPÇU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BORA BASKAK Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EZGİ KARAKAYA Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ERGUVAN TUĞBA ÖZEL KIZIL Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HATİCE BEDEL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ZEYNEP EROĞLU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NURHAN GÜVEN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İSMAİL EMRE ÖZBELEN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NURİ İŞLER Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MUHAMMED YILMAZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
FURKAN YILMAZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ENGİN BAHAR Araştırma Görevlisi Dr. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
AYBEY MOĞULKOÇ Doç.Dr. Fizik Bölümü
ORHAN UZUN Prof.Dr. Fizik Bölümü
TAHİR DAŞKAPAN Prof.Dr. Kimya Bölümü
MEHTAP YAKUT Dr.Öğr.Üyesi Kimya Bölümü
MELİKE KALKAN Doç.Dr. Kimya Bölümü
SEDA KARAGÖZ Öğretim Görevlisi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Mer.
ELİF AYAZ Öğretim Görevlisi
AYSUN GÜRGÜZ Öğretim Görevlisi Türkçe ve Yabancı Dil Uyg. ve Arş. Merk.
EJDER KINDIRA Öğretim Görevlisi
ŞEFİK YÜCEL KIVIRCIK Öğretim Görevlisi Türkçe ve Yabancı Dil Uyg. ve Arş. Merk.
VOLKAN TOKGÖZ Öğretim Görevlisi Dış İlişkiler ve Uluslararasılaşma Koordinatörlüğü
GÖKAY ABEŞ Öğretim Görevlisi Türkçe ve Yabancı Dil Uyg. ve Arş. Merk.
GÖKHAN UYAR Öğretim Görevlisi İstatistik Bölümü
BEDİA AYDOĞAN Öğretim Görevlisi Türkçe ve Yabancı Dil Uyg. ve Arş. Merk.
ARZU ATEŞ Öğretim Görevlisi Türkçe ve Yabancı Dil Uyg. ve Arş. Merk.
ÖZDEN EZBER Öğretim Görevlisi Türkçe ve Yabancı Dil Uyg. ve Arş. Merk.
SABA KİREMİTCİ Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HÜSEYİN EMRE ARIKAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
TUĞÇE ATA Araştırma Görevlisi Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
OZAN UYAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÇİĞDEM YILDIRIM GÜÇLÜ Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YEKTA BEKTAŞ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
AKİF KAYA Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
GİZEM BESTE YILDIRIM Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
FATMA BEYZA KOYUNCU Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
BURCU BATAK Doç.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
BANU KAŞKATEPE Doç.Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
SERPİL AYGÜN CENGİZ Prof.Dr. Halkbilimi Bölümü
CEYDA KURTAR ANLI Araştırma Görevlisi Dr. Coğrafya Bölümü
GÜRHAN KİRİLEN Doç.Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
PINAR ALTAY YILMAZ Araştırma Görevlisi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ÜÇLER BULDUK Prof.Dr. Tarih Bölümü
AYTUĞ OKUMUŞ Doç.Dr. Kimya Bölümü
PINAR ACAR BOZKURT Doç.Dr. Kimya Bölümü
SEVGİ GÜNEY Öğretim Görevlisi Dr.
AHSEN ESATOĞLU Öğretim Görevlisi Dr.
DOĞAN ULUSOY Öğretim Görevlisi
BARIŞ GÜRAKIN Öğretim Görevlisi Türkçe ve Yabancı Dil Uyg. ve Arş. Merk.
KORAY CEYHAN Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
DUYGU ENNELİ Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
NERMİN ARAS Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BATUHAN PAMUK Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
EKİN GEDİK Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
FİRDEVS GONCA ŞAŞAL SOLMAZ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MERVE GÖZEN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MUSTAFA KEMAL BAYAR Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İBRAHİM AŞIK Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
FATMA ARSLAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YAVUZ YAVUZ Araştırma Görevlisi Sosyoloji Bölümü
CİHAT AYDOĞMUŞOĞLU Prof.Dr. Tarih Bölümü
HALDUN EROĞLU Prof.Dr. Tarih Bölümü
AYSUHAN OZANSOY Doç.Dr. Fizik Bölümü
ESRA YALAZI Dr.Öğr.Üyesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
NURCAN ACAR Doç.Dr. Kimya Bölümü
OSMAN SATI COŞKUNTÜRK Öğretim Görevlisi
DUYGU TANIŞ ZAFEROĞLU Öğretim Görevlisi Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü
HAMZA AYTAÇ DOĞANAY Öğretim Görevlisi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
MESUT SEVİNDİK Öğretim Görevlisi
CEMİL KURT Öğretim Görevlisi Türkçe ve Yabancı Dil Uyg. ve Arş. Merk.
HAKAN KAÇAK Öğretim Görevlisi Dr. Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koor.
GAMZE YIKILMAZ Öğretim Görevlisi Bologna Süreci Koordinatörlüğü
CAN BESİMOĞLU Öğretim Görevlisi Dr.
ALİ GÜL Öğretim Görevlisi
AHMET TEVFİK TİPİ Öğretim Görevlisi Elektronik ve Otomasyon Bölümü
SELÇUK TUĞRUL KÖRÜKLÜ Öğretim Görevlisi
BİLGE AYÇA KIRMIZI Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SEHER YÜKSEL Öğretim Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SERPİL SAK Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
EZGİ DİCLE SERBES Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BÜŞRA KIDAM ŞAHİN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET EREN DOĞAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BÜŞRA NUR EVLİYA FELEK Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MUHAMMET KILIÇ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SÜHEYLA KARADAĞ ERKOÇ Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MUSTAFA NECMETTİN ÜNAL Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
NAZLI GÖNÜL KOCAMAN Öğretim Görevlisi Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi
SERAP KIZLIER Öğretim Görevlisi Türkçe ve Yabancı Dil Uyg. ve Arş. Merk.
DUYGU ÇANDARLI Öğretim Görevlisi
SERPİL SAMUR Öğretim Görevlisi Türkçe ve Yabancı Dil Uyg. ve Arş. Merk.
PIRIL OCAK Öğretim Görevlisi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi
ELİF TUNCEL Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SELİM SEVİM Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HAKAN DUZLA Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SELİN GAMZE KILIÇ Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
MAHMUT BERK AKYÜZ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BÜŞRA GÜLŞEN EROL Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
DİLEK YÖRÜKOĞLU Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BEKİR CAN DERİNÖZ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
GAMZE DUZ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
OĞUZHAN DEMİREL Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
KEZİBAN SANEM ÇAKAR TURHAN Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
VOLKAN BAYTAŞ Dr.Öğr.Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BÜLENT MUSTAFA YENİGÜN Öğretim Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HAKAN YILMAZ Dr.Öğr.Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
EMİN ERKAL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF AKINCI Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÖKHAN ÇELİK Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
VESİLE DİLŞAD MUNGAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ABDULLAH YILDIZ Dr.Öğr.Üyesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
BERNA ARDA Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
MUSTAFA VOLKAN KAVAS Doç.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
DENİZ BALABAN Araştırma Görevlisi Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
EZGİ ÇEBİ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ECEM ESEN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SILA BEGÜM GÖLCÜK GÖK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MİRAÇ ÖZ Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖMÜR AYDIN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NURBANU GÖNÜLKIRMAZ Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
SEVİLAY YEĞİNOĞLU EKİCİ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ÖMER AKIN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
VOLKAN ARI Doç.Dr. Fizik Bölümü
ZEHRA HASGÜL Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MURTAZA YELBAY Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
İZEL EZGİ TOPALOĞLU Araştırma Görevlisi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
BURCU DOĞAN TOPAL Prof.Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
GÖKSU ÖZÇELİKAY AKYILDIZ Öğretim Görevlisi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
UĞUR DOĞAN Prof.Dr. Coğrafya Bölümü
AYTEN KAYI CANGIR Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
RIFAT MURAT AKAL Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
AHMET MURAT ÇAKMAK Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
EGE EKİYOR Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
DENİZCAN İNAL Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SİBEL DEMİREL Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BENSU SEZER Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ERCAN ERDOĞMUŞ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BADE SONAT Prof.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
FATMA GÜL ZIRAMAN Prof.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
ECEM ŞİŞKO Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ELİF ÖZTÜRK Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
PINAR HAVA DURSUN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
BEYZANUR DOĞAN Uzmanlık Öğrencisi Klinik Bilimler Bölümü
GİZEM AYNUR Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ÖMER FARUK TOPKARA Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
EYÜP SABRİ AKARSU Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HAKAN GÜRDAL Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
DEMET ÇORAPÇIOĞLU Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ASENA GÖKÇAY CANPOLAT Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
FATMA ARSLAN Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF ŞEN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SEDA ZİYARETLİ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ADNAN TEZEL Prof.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
SÜMEYYE KAHRAMAN BAŞER Araştırma Görevlisi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
İSMAİL MURAT PALABIYIK Prof.Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
AYLA SEVİM EROL Prof.Dr. Antropoloji Bölümü
AYŞE YAKUT Dr.Öğr.Üyesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
EMİN AYDIN YAĞMURLU Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ERGUN ERGÜN Dr.Öğr.Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
PINAR AYDIN ELLİALTIOĞLU Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
FATİME NİLÜFER YALÇINDAĞ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YUSUF KIRATLIOĞLU Doktor Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HÜSEYİN YUSUF YILDIZ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SİNAN ADIYAMAN Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SALİM DEMİRCİ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET KÜRŞAT DEĞER Öğretim Görevlisi Genel Sekreterlik
SERDAR ÇULCU Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BEYZA DOĞANAY Doç.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
MELTEM AFACAN Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ZEYNEP CEREN KARAHAN Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
HALE GÖKCAN Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ZEYNEP BİLEN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
SEMA MURAT Doç.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
BERNA AÇIKYILDIZ Öğretim Görevlisi Türkçe ve Yabancı Dil Uyg. ve Arş. Merk.
ŞEYMA ŞİRİN TÜRKMENDAĞ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
NURTEN ALTANLAR Prof.Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
MUTLU YILMAZ Prof.Dr. Coğrafya Bölümü
GÖZDE KARAKAŞ Öğretim Görevlisi Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
EMEL SİYLİM BAŞARIR Öğretim Görevlisi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
AYKUT KİŞMİR Doç.Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
SAADETTİN YAĞMUR GÖMEÇ Prof.Dr. Tarih Bölümü
ORHAN ÇAKIR Prof.Dr. Fizik Bölümü
EMRE OCAK Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ONUR HOŞNUT Öğretim Görevlisi
NURAY URAL Öğretim Görevlisi Türkçe ve Yabancı Dil Uyg. ve Arş. Merk.
NACİYE BİLGE HASBİOĞLU Öğretim Görevlisi
MESUT DURSUN Öğretim Görevlisi Türkçe ve Yabancı Dil Uyg. ve Arş. Merk.
SERAP HATİPOĞLU Öğretim Görevlisi Kütüphane Doküman.Daire Başkanlığı
SALİH DEMİR Öğretim Görevlisi Dr.
FEZA SENCER ÇÖRTOĞLU Öğretim Görevlisi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi
BÜLENT ABDURRAHMAN ERDEMLİ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YASEMİN YAVUZ Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
MURAT DOĞUŞ GÜNEL Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ASLI ÇELİKKOL Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
FİKRET ŞAHİN Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
EDA EYLEMER MOCAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AHMET DEMİRKAZIK Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
KADİR ÇELİK Uzmanlık Öğrencisi Klinik Bilimler Bölümü
HANDE ERTEM Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MELİHA RÜBENDİZ Prof.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
MERVE BERİKA KADIOĞLU Öğretim Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
İREM APOHAN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
GÜLGÜN KILCIGİL Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
PERVİN BETÜL TEKİNER GÜLBAŞ Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
UFUK EGE UYGUR Prof.Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
SABİRE ARIK Doç.Dr. Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
CEYDA ÜSTÜNEL ALP Dr.Öğr.Üyesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
AYŞENUR AYDOĞDU Araştırma Görevlisi Matematik Bölümü
GÜLEN BAŞCANBAZ TUNCA Prof.Dr. Matematik Bölümü
GÖNÜL TURGUT Öğretim Görevlisi Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
SALİH ANIL BOĞA Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ONUR BÜYÜKÇAKIR Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MAHZUN YILDIZ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MERT ÖZLÜ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
BÜLENT KAHRAMAN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ÖMER CAN MANAV Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MUSTAFA SANCAK Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
CAHİT ÜÇOK Prof.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
ADNAN ÖZTÜRK Prof.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
AYŞEN GÜRE Prof.Dr. Psikoloji Bölümü
FAİK NEJAT EKMEKCİ Prof.Dr. Matematik Bölümü
EMEL HANAĞASI Doç.Dr. Özel Hukuk Bölümü
HARUN KESKİN Araştırma Görevlisi Dr. Özel Hukuk Bölümü
EKİN DEĞİRMENCİ Araştırma Görevlisi İktisat Bölümü
ASLI AKTAKKE Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ALPARSLAN GÜNEŞ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYŞEGÜL ŞAHİNER Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYSİMA İNCE Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF NAZ TAP Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EMİNE SELİN UZUN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HATUN KABOĞLU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ECE NUR DEMİRBAŞ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İLKİM KARADAĞ Doktor Klinik Bilimler Bölümü
ÖZNUR GEYLANİ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MEHMET YAŞAR AYKAÇ Prof.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
CANAN ÖNDER Doç.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
SEVİNÇ KURBANOĞLU Doç.Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
EYÜP BAYATLI Dr.Öğr.Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YUSUF CEM KUZUKIRAN Araştırma Görevlisi Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
OZAN TEKNECİ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
GÜRSEL DURSUN Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
GİZEM ÖZTÜRK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HİLAL BETÜL YENİCEOĞLU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HİLAL ÇÖKLÜ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NESRİN ÖZBEN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BİLGE SERDAROĞLU Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
HAZAL ŞİMŞEK ÜNVER Öğretim Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
METEHAN ÇİÇEK Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
HAKAN FIÇICILAR Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
AYŞENUR ÖNCÜ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ORHUN ERAY BOZKURT Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
FERİDE ONGUN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NİLSUN BAĞIŞ Prof.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
MURAT AYBERK AYTEMİZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF VERDA ÇELİKER Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EMRE CAN SAĞLIK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MUHAMMED FATİH KARAKAYA Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ARİF İRFAN SOYKAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF ESRA NUR KOYUNCU Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
TARIK İLHAN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
SEDAT HAKAN TERZİOĞLU Prof.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
AYŞENUR DOĞAN Uzmanlık Öğrencisi Klinik Bilimler Bölümü
BERKAN ÇELİKTEN Prof.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
BİLGEHAN DOĞRU Prof.Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
ARZU ZEYNEP KARABAY Doç.Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
DENİZ ODABAŞ Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF SELÇUK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÜLFEM ELİF ÇELİK Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÜLCE CANSU SERİN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYDIN ÇİLEDAĞ Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖVGÜ VELİOĞLU YAKUT Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ASLIHAN GÜRÜN KAYA Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BERAT BAŞDEMİR Uzman Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ŞEBNEM DURSUN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
EGE EVİN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MERVE BÜLBÜL Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ESRA ŞAHLI Dr.Öğr.Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
TAHA BERKAN BAŞER Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SAİD BUĞRA ERGENOĞLU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
FEYZA ÇALIŞ KARANFİL Dr.Öğr.Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZGE YANIK ODABAŞ Dr.Öğr.Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
EMİN ÖZMERT Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MELİH KIRYAMAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ALİ KEMAL US Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BEDİR ÖZGENCİL Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HÜSEYİN HAKAN KINIK Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
FİLİZ ÇAY ŞENLER Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ENDER KALACI Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MUSTAFA ALPEREN AKDOĞAN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
NURSİMA GÖKMEN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
FERABİ ERHAN ÖZDİLER Prof.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
AYŞE TUBA ALTUĞ DEMİRALP Prof.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
ÖZLEM ARPACI Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
ZEYNEP ALAGÖZ Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
AYŞE SELEN ALP Doç.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
OYA BOZDAĞ DÜNDAR Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
AYŞEGÜL GÜRSOY ÇORUH Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
RUKİYE ELİAÇIK Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
CANSU ELYILDIRIM Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MUHAMMET AKDEMİR Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
TUTKU MERTBAY Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MÜJDE ERYILMAZ Doç.Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
ASUMAN ÖZCAN Prof.Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
VEYSEL GÖKBERK MANGA Araştırma Görevlisi Tarih Bölümü
MENEKŞE ŞENYİĞİT Doç.Dr. Fizik Bölümü
İPEK EV Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YUSUF ENİS AKKOZ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
HÜSEYİN AKTUĞ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ALİ HAKAN GÖKER Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
MERAL TUNÇBİLEK Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
LEVENT YAZICIOĞLU Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
KAAN AYDOS Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MUSTAFA ALKAN OKTAR Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MELİSA ÖZTÜRK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SADETTİN DENİZ KUMBASAR Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ŞEYHMUS ATAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÖZDE CANSU YILMAZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
VOLKAN KOZLUCA Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SADIK ERYILMAZ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MUSTAFA ŞIRLAK Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
FATMA AKÇA Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
KADİR TÜRKÖLMEZ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
EVREN SÜER Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET FATİH ÖZKAYA Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YAKUP YUNUS YAMANTÜRK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ALİ TİMUÇİN ALTIN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SEZER KULA Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÇAĞDAŞ GÖZÜKARA Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
CEMİL YAĞCI Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
RÜŞTÜ SÜLEYMAN GÜNER Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ZEHRA İREM ÖZTÜRK Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
RANA NALÇACI Prof.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
ELİF POLAT BALKAN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
HALİT SİNAN SÜZEN Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
AYLİN ÜSTÜNDAĞ Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
BAŞAK KOCA ÖZER Prof.Dr. Antropoloji Bölümü
LEMİ ATALAY Araştırma Görevlisi Tarih Bölümü
DUYGU TOKSOY ÇEBER Dr.Öğr.Üyesi Tiyatro Bölümü
SEMİH UMUT ÇETİN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MUSTAFA MERT TERZİ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZHAN ÇETİNDAĞ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BATUHAN BAKIRARAR Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ÜLKER KARAKURT Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
EBRU US Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
EBRU EVREN YURTCU Doç.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF OĞUZMAN Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
TEOMAN MURAT ÖZSAN Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
SEVİNÇ BALLI Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HATİCE GÖKALP Prof.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
TÜLİN UFUK TOYGAR MEMİKOĞLU Prof.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
KUTLUHAN YILMAZ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
HİLAL ALGÜL Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
İSMET ONUR TANIYAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ZEYNEP EYİLETEN Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÇAĞDAŞ BARAN Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
TİMUR KÜRŞAD ÜLGEN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BURAK DEMİR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ELGİN ÖZKAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
CANSIN TULUNAY KAYA Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İREM MÜGE AKBULUT KOYUNCU Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BUSE ARITÜRK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
RAMAZAN İDİLMAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
PELİN ÖZKAN Prof.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
EZGİ ÖZTOL Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MELİKE YALÇINTAŞ ARDIÇ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ECE İREM OĞUZ Doç.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
ZEYNEP İLAYDA KONUKÇU KURNAZ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
HİLAL BAŞAK EROL Araştırma Görevlisi Dr. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
HAVVA ERŞAHİN KAPICI Araştırma Görevlisi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
İNCİ ERDOĞDU Dr.Öğr.Üyesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
EMİNE FERYAL TURAN Prof.Dr. Sosyoloji Bölümü
BÜLENT YILMAZ Prof.Dr. Fizik Bölümü
ŞEMSETTİN TÜRKÖZ Prof.Dr. Fizik Bölümü
ZEYNEP OKAY Araştırma Görevlisi Kimya Bölümü
MERYEM KALKAN ERDOĞAN Doç.Dr. Kimya Bölümü
MERVE İÇLİ ÖZKUT Doç.Dr. Kimya Bölümü
ABDURRAHMAN SAYGILI Prof.Dr. Kamu Hukuku Bölümü
VOLKAN GENÇ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÖMER ARDA ÇETİNKAYA Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
UĞUR BENGİSUN Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
NAHİT ARDA DEMİRKAN Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MERİH DOĞAN Öğretim Görevlisi
DENİZER YILDIRIM Öğretim Görevlisi Dr.
AYBEN KAYNAR TANIR Öğretim Görevlisi
BARIŞ ŞAKUL Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YONCA ALTUNBAŞ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ŞEHRİBAN ZEYNEP POSTALCIOĞLU Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BÜŞRA POLAT Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MUHAMMED YONUCU Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
FATMANUR DURUK ERKENT Dr.Öğr.Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
AHMET CEM CERAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BUSE ERDOĞAN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MELTEM ÇÖL Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HASAN ALPARSLAN TOPÇU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BANU GÜLBAY Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
OYA SENA AYDOS Doç.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
SERAP ŞAHİNOĞLU KUŞ Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ALİ SAYGIN ÖZGÜR Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
HALİS KURNAZ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ARZU BEŞİKCİ Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
GİZEM KAYKI MUTLU Dr.Öğr.Üyesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
MURAT BAŞARIR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
TÜRKAN AKARSU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NEZAKET EZGİ GÜVEN NUR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÜLLÜNUR COŞKUN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
TAMER SAYIN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İREM DİNÇER Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AHMET ALPMAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SENA BOZER Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EMRE CAN ÇELEBİOĞLU Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF PEKER Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NAMIK KEMAL ALTINBAŞ Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ALİ MURAT ZERGEROĞLU Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SEYİDE TUĞÇE GÖKDENİZ Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MELİKE KÖROĞLU Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MEHMET HAKAN KURT Doç.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
AHMET OĞUZ ADA Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
SEZEN YILMAZ SARIALTIN Araştırma Görevlisi Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
ZULFİYA ŞAHİN Doç.Dr. Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ERKAN YILMAZ Doç.Dr. Coğrafya Bölümü
SAİTCAN GÜNGÖRDÜ Araştırma Görevlisi Coğrafya Bölümü
ÖMER KAHYA Öğretim Görevlisi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
NİLAY KAYA Prof.Dr. Sosyoloji Bölümü
OZAN UTKU AKGÜN Öğretim Görevlisi Tiyatro Bölümü
CİHANGİR AKYOL Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İBRAHİM ETHEM GEÇİM Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
KAAN SÜNTER Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET AYHAN KUZU Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
AHMET ONAT BERMEDE Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
NESİBE SENA BAYBURT Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SELÇUK MEVLÜT HAZİNEDAROĞLU Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MELİS ÇELEBİ ERKILIÇ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SÜMEYYE SENA BAKIM Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HÜLYA KARA BAŞDEMİR Uzman Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ASUMAN SUNGUROĞLU Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
AHMET ACIDUMAN Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
ZÜLAL DENİZ GÜNER BAŞAR Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
MERVE ATAK Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
ALİ EKREM ÜNAL Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
CAN KONCA Öğretim Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
AKIN FIRAT KOCAAY Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ERTUĞRUL FİLİZ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ELVAN ONUR KIRIMKER Dr.Öğr.Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
YAŞAR BİLGE Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HİLAL TOKGÖZ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ZARİFE KULOĞLU Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MERİH BERBEROĞLU Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
KAMİLE AYDAN İKİNCİOĞULLARI Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
PELİN BİLİR Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ERSİN ÖZKAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BETÜL AYŞE SİN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZNUR YILDIZ Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
DEMET KARNAK Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
OYA KAYACAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYŞE FULYA TEKŞEN Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
KADİR YAĞIZ TÜRKER Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ARDA KAYA Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
TAHA BERKAY TÜRKMEN Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
DENİZHAN KILIÇ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF ASENA ÖZÇELİK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BÜŞRA ÇELİK ARSLAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EMRAH EMİRAL Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NUR AYÇA ÇELİK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
FATMA AYDIN Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖZGE AYDIN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AHMET SAİD ÖZAL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İLKER FINDIK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ERGİN ÇİFTCİ Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HATİCE FEYZA ÇAKIR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ASLI SAMSA ÖDEMİŞ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ERKUT GÜRLEK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
FİLİZ ORHON Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
DENİZ TEKİN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HAMDİ BRAVO Prof.Dr. Felsefe Bölümü
AHMET CÜNEYT GÜLTEKİN Dr.Öğr.Üyesi Felsefe Bölümü
IŞIL BAYAR BRAVO Prof.Dr. Felsefe Bölümü
ABDÜLLATİF ARMAĞAN Dr.Öğr.Üyesi Tarih Bölümü
JÜLİDE AKYÜZ ORAT Prof.Dr. Tarih Bölümü
TÜLAY ERCOŞKUN Doç.Dr. Tarih Bölümü
ŞEYMA ÇALIŞKAN TÜRKSOY Doç.Dr. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
BANU ŞAHİN Prof.Dr. Fizik Bölümü
DEFNE AKAY Doç.Dr. Fizik Bölümü
ADNAN TEĞMEN Prof.Dr. Fizik Bölümü
MUSTAFA BAHADIR İNAN Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
NADİR POLAT Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET CAHİT SARICAOĞLU Öğretim Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
EVREN ÖZÇINAR Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BERK BURGU Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÇAĞATAY MEHMET GÖĞÜŞ Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BERKE MUTLU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
YAKUP TARKAN SOYGÜR Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MİNE ARAZ Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GİZEM SÜTÇÜ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İREM CENAN BÜYÜKÇAKIR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
KERİM ESENBOĞA Öğretim Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
DEMET MENEKŞE GEREDE ULUDAĞ Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BAŞAR CANDEMİR Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AHMET DOĞUKAN YILMAZ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
KEREM ÖZGÜ Araştırma Görevlisi Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
BENSU BERSUN GÖK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ŞİYAR ERSÖZ Öğretim Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÇAĞRI TAŞPINAR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
DUYGU EMER Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
KADRİYE FIRAT Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MELİKE ÜSTÜN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ZELİHA DEMİRCİ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HATİCE KORKUTATA KARADAĞ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BERİL GÖRGÜLÜ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
TAYFUN UÇAR Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
CEREN YÜCEER PELİOĞLU Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÖZDE NUR YAĞCİ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BERKAY ALİMOĞLU Araştırma Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ZEYNEP BİRSİN ÖZÇAKAR Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
EMİNE BAHAR BİNGÖLER PEKCİCİ Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SEDA TOPÇU Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BURAK ÖZERDEM Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
YUNUS EMRE BÜLBÜL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ŞULE ŞENGÜL Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GİZEM KUMRU Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ECE TUĞBA VURAN Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
UMUT CAN ÖZ Dr.Öğr.Üyesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü
MAKBULE BERAY KÖSEM Öğretim Görevlisi Dr. Arkeoloji Bölümü
KUTAY DEMİRKIR Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MUSTAFA CAN ÇAĞ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET KAAN KARAYALÇIN Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
GÜROL CANTÜRK Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ESİN FİGEN DOĞU Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SANİYE MERTEK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ZEYNEP ŞIKLAR Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF BAYSAL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ŞEHSUVAR ERTÜRK Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HAKAN KOCAOĞLU Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
EMRE ANIL ÖZBEK Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
SERKAN AKBULUT Öğretim Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ERSAN ÖZKARDEŞLER Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İREM KAR Araştırma Görevlisi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET KIYAN Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
AYDIN KARAARSLAN Prof.Dr. Temel Tıp Bilimleri Bölümü
BURAK MELEMEZ Araştırma Görevlisi
KENAN ATEŞ Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MERAL BEKSAÇ Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
GÜLDANE CENGİZ SEVAL Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ZERRİN SEZGİN BAYINDIR Doç.Dr. Eczacılık Teknolojisi Bölümü
TANSEL ÇOMOĞLU Prof.Dr. Eczacılık Teknolojisi Bölümü
ÖZGE EŞİM Araştırma Görevlisi Eczacılık Teknolojisi Bölümü
ASUMAN BOZKIR Prof.Dr. Eczacılık Teknolojisi Bölümü
METİN KARTAL Prof.Dr. Arkeoloji Bölümü
YASEMİN ARIKAN Prof.Dr. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
DERYA HASDAĞ Prof.Dr. Psikoloji Bölümü
EBRU AKÜN KAÇAR Dr.Öğr.Üyesi Psikoloji Bölümü
ZEHRA AYCAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
RIFAT EMRAL Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
TANER DEMİRER Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BURCU DEVRİM GÖKBERK Doç.Dr. Eczacılık Teknolojisi Bölümü
GÜLİN AMASYA ÇELİKTEN Doç.Dr. Eczacılık Teknolojisi Bölümü
SELİN KURTER Araştırma Görevlisi Eczacılık Teknolojisi Bölümü
FATİH USLUER Prof.Dr. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ADNAN BAYSAL Doç.Dr. Arkeoloji Bölümü
GİZEM KARTAL Doç.Dr. Arkeoloji Bölümü
VELİ KÖSE Prof.Dr. Arkeoloji Bölümü
ÖZLEM ATAY Araştırma Görevlisi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
AYDA BÜYÜKŞAHİN SUNAL Prof.Dr. Psikoloji Bölümü
ŞENNUR KIŞLAK Prof.Dr. Psikoloji Bölümü
CANSU ALSANCAK AKBULUT Araştırma Görevlisi Psikoloji Bölümü
BİNNAZ BANU YILMAZ Doç.Dr. Psikoloji Bölümü
ABDULKADİR GÜRER Prof.Dr. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ÜLKÜ ÇETİNKAYA KARAKOYUN Doç.Dr. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
AYŞE BERİL KARA Araştırma Görevlisi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
NURİ YİĞİT Prof.Dr. Biyoloji Bölümü
ARZU GÜRSOY ERGEN Dr.Öğr.Üyesi Biyoloji Bölümü
GÖNÜL DÖNMEZ Prof.Dr. Biyoloji Bölümü
MUSTAFA AKÇELİK Prof.Dr. Biyoloji Bölümü
HATİCE KÖKSAL Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖMER ERDEVE Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
YAĞMUR MEÇ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İREM TATAR Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ELİF İNCE Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BUSE ÖNEN OCAK Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SİM KUTLAY Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
CANAN HASÇİÇEK Prof.Dr. Eczacılık Teknolojisi Bölümü
AYŞE NURTEN ÖZDEMİR Prof.Dr. Eczacılık Teknolojisi Bölümü
ONGUN MEHMET SAKA Dr.Öğr.Üyesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü
EMMA LOUISE BAYSAL Doç.Dr. Arkeoloji Bölümü
İREM ÖZTÜRK Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
FATICH TOUMPAN Araştırma Görevlisi Arkeoloji Bölümü
AHMET RÜÇHAN AKAR Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
ÇİĞDEM SOYDAL Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BİLGE NAZAR ATEŞ Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÇETİN EROL Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYDAN ONGUN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SİBEL TURHAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
YUSUF ATMACA Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
TÜRKAN SEDA TAN KÜRKLÜ Dr.Öğr.Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
DUYGU ÖCAL Dr.Öğr.Üyesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü
RUHİ ERDEM ERGÜDEN Araştırma Görevlisi Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
NİL ÖZYÜNCÜ Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MUSTAFA KILIÇKAP Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖMER SUAT FİTOZ Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MEHMET MESUT ÇELEBİ Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BÜLENT ÜLKAR Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BENGİ ÖZTAŞ Prof.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
KAAN ORHAN Prof.Dr. Klinik Bilimler Bölümü
BUKET EREN Araştırma Görevlisi Klinik Bilimler Bölümü
YALÇIN DUYDU Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
NAİLE MERVE GÜVEN Araştırma Görevlisi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
ÖZGE ÜLKER Prof.Dr. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
KERİME KARABACAK Doç.Dr. Coğrafya Bölümü
HATİCE DERYA CAN Prof.Dr. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
HAKAN EROL Doç.Dr. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
MURAT ÇAYIR Doç.Dr. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
NEŞE ÖZDEN Prof.Dr. Tarih Bölümü
HATİCE NURHAN BÜYÜKKARTAL Prof.Dr. Biyoloji Bölümü
EMEL EMREGÜL Prof.Dr. Kimya Bölümü
KIVANÇ KILINÇ Araştırma Görevlisi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
FATMA NAZAN ÇOBANOĞLU Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
AYDAN KANSU TANCA Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
HANDAN UĞUR DİNÇASLAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
KENAN KEVEN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
MUHİT ÖZCAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
ÖNDER ARSLAN Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
BÜLENT KARAKAYA Araştırma Görevlisi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
PERVİN TOPÇUOĞLU Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
SERDAR HAKAN ÖZTANER Doç.Dr.