Hepatoloji Enstitüsü
  • Müdür: Prof. Dr. Razaman İDİLMAN
  • E-posta: hepens@medicine.ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 (312) 362 99 40
  • Faks: +90 (312) 363 57 75
  • Adres: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampusu 06620 Dikimevi/ANKARA
...

Hepatoloji Enstitüsü 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 3.Maddesi hükmü gereğince Lisansüstü Eğitim-Öğretim Bilimsel Araştırma ve Uygulama çalışmaları yapmaktadır. Enstitümüz ülkemizde karaciğer ve hastalıkları konusunda araştırma ve eğitim yapmak, ülkemize ait verilerin elde edilmesine katkıda bulunarak “ulusal sağlık politikalarına” ışık tutmak amacı ile kurulmuş, aktif olarak faaliyetlerine 1995 yılında başlamıştır.. Hepatoloji Enstitüsü bünyesindeki tek ana bilim dalı olan Temel Hepatoloji Anabilim Dalı 1999 yılında kurulmuştur. Temel Hepatoloji Anabilim Dalında her türlü araştırma yapabilmeyi amaçlayan moleküler biyoloji araştırma laboratuarı kurulmuştur.
Başlıca araştırma konuları olan hepatit virüsleri moleküler biyolojisi hakkında 40’dan fazla uluslararası makale ve 50‘den fazla da bildiri sunulmuştur. Yapılan araştırmalar sonucunda 3 adet patent başvurusunda bulunulmuş, 2 adet patent alınmıştır. Yeni dönemde başlıca araştırma konuları olarak “Hepatit B virus enfeksiyonunda ilaç direnci” ve “karaciğer proteomiks” projeleri planlanmıştır.

Enstitümüz son yıllardaki çalışmaları ile viral hepatit alanında Türkiye’nin en önemli araştırma ve hizmet laboratuarı konumuna gelmiştir.