Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü
  • Müdür: Prof. Dr. İlkay Türk Çakır
  • E-posta: hte@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 312 485 37 45
  • Faks: +90 312 484 74 56
  • Adres: Ankara Üniversitesi 50. Yıl Kampüsü Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Bahçelievler Mah. 306. sokak 11/N 06830 Gölbaşı / Ankara
...

Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü (HTE) Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen ve Ankara Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen 2006K-120470 kod numaralı ‘Türk Hızlandırıcı Merkezi ve Test Laboratuvarları” (THM – http://thm.ankara.edu.tr) konulu proje kapsamında önerilerek 09.05.2011 tarihinde hizmete açılmıştır. Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü (HTE) ülkemizde, parçacık hızlandırıcı teknolojileri alanında kurulmuş ve bu alanda faaliyet gösteren tek kurumdur.
Kuruluşu kapsamında HTE’ nin faaliyetleri ve hedefleri aşağıdaki gibi özetlenebilir;
-İleri teknoloji araştırma araçları olan hızlandırıcılara dayalı araştırma tesislerini, ülkemizden ve bölgemizden bilim insanlarına Ar-Ge araştırma altyapısı olarak sunmak,
-Parçacık hızlandırıcıları ve ilgili teknolojilerin ülkemizde tasarımı, üretimi, kurulumu ve kullanımına yönelik lisansüstü eğitim yaptırmak,
-Parçacık hızlandırıcıları ve teknolojileri alanında ülkemizde öncü rol oynamak ve yeni ulusal – uluslararası yurt dışı araştırma projelerine ev sahipliği yapmak,
-Parçacık hızlandırıcıları ve algıçlar (detektörler) alanlarında ulusal ve uluslararası işbirliğini geliştirmek ve hayata geçirmek,
-Hızlandırıcı tabanlı araştırma altyapılarını kullanan bilim insanlarını koordine etmek.
Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü’nün misyonu, parçacık hızlandırıcıları ve dedektör teknolojilerinin ülkemizde geliştirilmesini ve yaygın kullanımını sağlamak, Ar-Ge amaçlı hızlandırıcı tesisleri kurmak ve projeler yürütmek, hızlandırıcı teknolojileri konusunda yerli üretimin önünü açmak, CERN ve benzeri büyük ölçekli hızlandırıcı merkezleri ile işbirliğine gitmek ve hızlandırıcı ve dedektör teknolojileri alanında ulusal farkındalık yaratarak konuyla ilgili uzmanların yetiştirilmesini sağlamaktır.
Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü’nün vizyonu, parçacık hızlandırıcıları ve teknolojileri konusunda gelişmiş ülkeler düzeyinde eğitim vermek, araştırmalar yapmak, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesini sağlamak, ülkemizde gelecekte kurulması olası hızlandırıcı tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine önderlik ederek bu tesislerin bir merkezden yürütüldüğü bir yapı oluşturmaktır. Gelecekte kurulması olası hızlandırıcı tesislerinin çalışmalarında ve gelişmiş hızlandırıcı merkezleri ile ilişkilerde öncü rol oynamak ve sorumluluk üstlenmektir. Parçacık hızlandırıcıları ve dedektörleri konularında ulusal ve uluslararası araştırmacılara çalışma ortamı sağlamak ve disiplinler arası araştırma ve uygulamaları hayata geçirmektir.