Kök Hücre Enstitüsü
  • Müdür: Prof. Dr. Kamil Can AKÇALI
  • E-posta: kokhucre@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 (312) 583 67 00
  • Faks: +90 (312) 583 66 05
  • Adres: Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 169 Cevizlidere 06520 Balgat ANKARA
...

20 Kasım 2009 tarih ve 27412 sayılı Resmi Gazete’de 2009/15561 karar sayısı ile yayınlanmış olan kararname ile Bakanlar Kurulu’nca Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Kök Hücre Enstitüsü kurulmuş olup, ülkemizde bu alanda kurulmuş ilk enstitüdür.

Kök Hücre Enstitüsü’nün önde gelen amacı toplumsal, emosyonel, etik ve politik yansımaları çok olan “kök hücre” konusunda, Ankara Üniversitesi gibi lider bir kuruluşun güvenilir, bilimsel kimliği ile rehberlik ve denge unsuru oluşturmasını sağlamaktır.

Enstitünün kuruluşu ile Ankara Üniversitesi bünyesinde kök hücre uygulamalarıyla ilgili olarak yürütülmekte olan araştırma, hizmet ve eğitimlerin bilime ve topluma en fazla katkıyı en verimli şekilde sağlaması amaçlanmıştır.

Kök hücre ile ilgili tüm temel ve uygulamalı alanlarda üst düzeyde bilimsel araştırmalar ve projeler çerçevesinde dünya standartlarında bilimsel veri üretilmesi; Ankara Üniversitesi bünyesinden veya dışından bilim insanlarına eğitim programları düzenlenmesi, araştırmalar için teknik ve bilimsel olanakların sunulması; yurtiçi ve yurtdışı akademik, idari ve endüstriyel kurumlarla oluşturulacak işbirliği yoluyla bilimsel ve teknolojik gelişime katkıda bulunulması; patent üretiminin desteklenmesi; hücre ve hücre ürünleri desteğinin sağlanması, bilimsel analiz ve ileri tanı hizmetleri ile bilimsel danışmanlık hizmetlerinin verilmesi; halkın eğitilmesi ve kamuoyu oluşturulmasına yardımcı olunması, Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü’nün temel görevleri olarak belirlenmiştir.

Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü’nde araştırma ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, toplum ve bilim insanlarının yararına yönelik teknoloji ürünlerinin hizmete sunulması da hedeflenmektedir. Belli başlı örnekler aşağıda listelenmiştir.

1. Araştırmalar ve hücresel tedaviler için hücre ve hücre bileşenlerinin üretilmesi.
2. İmmünohematoloji (test reaktifi üretimi, teknoloji geliştirme).
3. Kök hücre bankacılığı.
4. Doku mühendisliği (ex vivo doku geliştirilmesi, ileri biyomalzemeler, nanobiyoteknoloji).
5. Gen tedavisi.
6. Hücresel tedaviler.

Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan Kök Hücre Enstitüsü’nün disiplinler arası niteliği ile hem üniversitemiz hem de ülkeye ve topluma önemli yararlar sağlaması beklenmektedir. Kök Hücre Enstitüsü sayesinde ülkemizde bu alanda önemli eksikliği duyulan eğitim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet uygulamalarının hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.