Nükleer Bilimler Enstitüsü
  • Müdür: Prof. Dr. Haluk Yücel
  • E-posta: nukbile@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 312 212 03 84
  • Faks: +90 312 215 33 07
  • Adres: Ankara Üniversitesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 06100 Beşevler / ANKARA
...

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 16.11.2006 tarihli 26348 sayılı resmi gazetede yayınlanan YÖK kararı ile kurulmuştur. Enstitüde Medikal Fizik ve Nükleer Araştırmalar ve Teknolojileri Anabilim Dalı olmak üzere iki anabilim dalı bulunmaktadır. Medikal Fizik anabilim dalında, doktora derecesi olarak; Medikal Fizik Doktora programı, yüksek lisans derecesi olarak; Türkçe Sağlık Fiziği Yüksek Lisans programı ve Ingilizce Sağlık Fiziği Yüksek Lisans programı yer almaktadır. Sağlık Fiziği Yüksek Lisans programından mezun olan öğrencilere Sağlık Fizikçisi diploması verilmektedir.

ENSTİTÜNÜN KURULUŞ AMAÇLARI

İyonlaştırıcı radyasyonun insan sağlığında kullanımı ile ilgili konularda (Medikal fizik, sağlık fiziği, retrospektif dozimetre, radyasyondan korunma uzmanlığı gibi) çok disiplin içerikli yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin verilmesi.
Tıp alanında kullanılan radyasyon cihazlarının seçimi, kabulü, rutin kalibrasyon ve kalite kontrolleri, yazılım ve donanımların etkin kullanılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin resmi ve özel nükleer tıp, diagnostik radyoloji ve radyoterapi bölümlerine verilmesi.
İyonize radyasyon ile çalışan her seviyedeki kullanıcıya yönelik sürekli eğitim kurslarının gerçekleştirilmesi. Uluslararası ve ulusal kuruluşlarla birlikte eğitim programlarının organizasyonu.
Her türlü gıda, sanayi ürünleri ve hammaddeleri, çevresel radyasyon ölçümlerinin yapılması.
Nükleer Tıp ve Çevresel radyasyon kullanımlarında yer alan cihazların teknik parametreleri ile ilgili olarak AB (ve diğer bazı Uluslararası kuruluşlar) tarafından belirlenmiş kriterlerin ölçüm ve kontrollerinin gerçekleştirileceği Uygunluk Test Laboratuarının kurulması. Bu konularda danışmanlık ve hizmet verilmesi, gerekli araştırmaların yapılması.
Medikal görüntüleme ve dozimetre, çevresel radyasyon ölçümleri, retrospektif dozimetre, radyasyon korunumu ve ilgili konularda bilimsel araştırma yapmak. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası projeleri yürütmek.
Toplumu medikal radyasyon uygulamaları ve korunumu konularında aydınlatmak.