Su Yönetimi Enstitüsü
  • Müdür: Prof. Dr. Gökşen ÇAPAR
  • E-posta: enstitusu@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 312 600 01 62
  • Faks: +90 312 485 22 08
  • Adres: Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Gümüşdere Ziraat Yerleşkesi Gümüşdere Mahallesi 06135 Keçiören/ANKARA
...

 Su, tüm canlılar için hayati öneme sahip doğal ve sınırlı bir kaynaktır. Sanayileşme ve dünya nüfusunun sürekli artması nedeniyle doğal kaynaklar tükenmekte, doğa tahrip olmakta ve su kaynakları kirlenmektedir. Buna paralel olarak giderek artan tüketim baskısı, suyun zaman ve mekan boyutunda eşit dağılmaması, kalite yetersizliği ve kullanım farklılıkları, yerel ve küresel ölçekte su sorunlarına neden olmaktadır. Bu durum, suyun her alanda etkin ve verimli kullanılmasını, su tasarrufu yapılmasını ve en son teknolojilerin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Suyun tarımsal, kentsel ve endüstriyel kullanımında sektörler arası entegrasyonun dikkate alınması ve su kaynaklarının akılcı ve bütüncül planlanması gerekmektedir. Su yönetiminde entegre bir yaklaşım; su kaynaklarının yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve çevresel faktörleri de kapsayacak şekilde ele alınması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, geleceğin su sorunlarına bulunacak çözümlerin tek bir disiplin veya alan içinde yer alamayacağı, ancak disiplinler arası çalışma ve akademisyenlerle su yöneticileri arasında kurulacak başarılı işbirlikleri ile sağlanabileceği, giderek önem kazanan bir gerçektir.

Dünyada ve ülkemizde su yöneticilerinin karşı karşıya olduğu zorluklar, liderlerin sosyal, çevresel ve teknolojik sınırları aşma, farklı disiplinlere ait bilgileri birleştirme ve teorik bilgileri pratiğe dönüştürme konusunda beceri sahibi olmalarını zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla, su yönetimi konusunda uzmanlaşmış kişileri ve geleceğin liderlerini yetiştirecek kurumlara duyulan ihtiyaç tüm dünyada artmaktadır. Su zengini olmayan Türkiye ise, küresel ısınmanın etkileri açısından riskli ülkeler arasında yer almaktadır. Bu nedenle, ülkemizde su yönetimi konusunda yapılacak her türlü araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetleri ile politika oluşturma, koordinasyon, mevzuat ve standart geliştirme vb. faaliyetler aciliyet ve önem kazanmıştır. Ankara Üniversitesi, üniversitelere düşen görev bilinci içerisinde, ülkemizde ve dünyada su kaynaklı sorunlara yeni açılımlar ve öneriler sunmak amacıyla, 2010 yılında “Su Yönetimi Enstitüsü” kurmuştur. Su Yönetimi Enstitüsü (ENSTİTÜSU), yerel, ulusal ve uluslar arası boyuttaki su sorunlarının çözümüne yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetleri yürütmeyi hedeflemektedir.