Öğrencilere ve Öğretim Üyelerine ucuz öğrenim materyalleri sağlamak için 1962 yılında Ziraat-Veteriner Fakültelerinin zemin katında çalışma hayatına başlayan Ankara Üniversitesi Basımevi, 1983 yılında Tandoğan Kampusunda matbaa için yapılan yeni binasına taşınmıştır. Halen aynı yerde çalışmaya devam eden Basımevi 59. yılını kutlamaktadır.

Basımevinde bu süre içinde 6 müdür görev yapmış ve hepsi değerli katkılarda bulunmuşlardır. Basımevinin ilk müdürü Şair Osman Atilla’dır. 1964 yılında tanınmış edebiyatçılardan; şair, denemeci ve felsefeci Salâh Birsel göreve gelmiştir. 1973 yılında Kaya Sarıcıoğlu göreve gelmiş, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına atanıncaya kadar görevini sürdürmüştür. 1993 yılında Ziraat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Arlı göreve gelmiş 1995 yılında Ziraat Fakültesi Dekan yardımcısı olarak görevlendirilmesi sebebiyle Basımevi Müdürlüğüne yine Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Aydın Öneş atanmıştır. 2001 yılına kadar görevine devam eden Prof. Dr. Aydın Öneş’den görevi devralan Süleyman Hakan Büyükçaylı halen Basımevi Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Yarım asrı geçen bu sürede Basımevi; tecrübesi, yetişmiş personeli, makine parkı ve baskı kalitesi sayesinde Ankara’nın sayılı matbaaları arasında hak ettiği yeri almıştır. Halen Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinin yanı sıra birçok resmi ve özel kuruluşa hizmet vermektedir. Yapılan işlerde kalite ve estetiği ön planda tutan Basımevi, bu sayede portföyüne yeni müşteriler eklemekte, teknolojik gelişmeleri takip ederek bilgisayar, dijital baskı sistemlerini ve makine parkını yenilemektedir.

Monotype dizgi ve döküm (kurşun) sistemiyle çalışmaya başlayan Basımevi, günümüzde modern ofset baskı makineleri ve bilgisayar sistemleriyle donatılmıştır. Bünyesinde bulunan dijital baskı sistemleri, Uv lak, naylon paketleme ve kalıp banyo ve pozlandırma vb. sistemler sayesinde işlerin daha hızlı ve kaliteli çıkması sağlanmış, işçilik ve sarf malzemelerinde önemli ölçüde tasarruf edilmiştir.

Dijital Baskı bölümünde bulunan Geniş Formatlı Yazıcılar sayesinde iç mekan afişleri, özel malzemelere baskılar ve baskı öncesi provalar alınabilmektedir. Basımevi kendi imkanlarıyla dijital baskı bölümüne yeni yatırımlar yaparak makine parkını güçlendirmiş; afiş, broşür, kitapçık, sertifika vb. baskıları hızlı bir şekilde ve düşük maliyetlerle yapabilir hale gelmiştir. Her geçen gün büyüyen, yenilenen ve Üniversitemize önemli katkılarda bulunan Basımevi Müdürlüğü “Koca Çınar Ankara Üniversitesi”nin dallarından biri olmanın gururunu taşımaktadır.