Bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanma, Ankara Üniversitesi’nin en önemli ilkelerinden biridir. Bu amaçla Başkanlığımız, günümüzün gereksinimleri ve geleceğe dair doğru öngörüler doğrultusunda, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve idari faaliyetleri destekleyici/geliştirici, altyapı, hizmet ve yazılım üretmekte, bunları güncel tutmaktadır.