Hukuk Müşavirliği
  • Koordinatör: Dr. Erdem ERCAN
  • E-posta Adresi: hukukm@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 (312) 213 49 13
  • Faks: +90 (312) 221 28 19
  • Adres: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Degol Cad. Tandoğan Yerleşkesi 06100 Beşevler / ANKARA

Üniversitemiz ve bağlı birimlerin hizmetlerini yürürlükteki mevzuatın hükümleri doğrultusunda, hukukun genel ilkelerine, evrensel değerlere, insan haklarına, eşitliği ve adalete uygun olarak yürütebilmeleri için her türlü hukuki ilişki ve ihtilafların Üniversitemizin menfaatleri yönünde düzenlemek ve çözüme kavuşturmak, Üniversitemiz tüzel kişiliğinin taraf olduğu anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde hak ve menfaatlerini savunmak,  tasarruflarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak icrasında yardımcı olmaktır.