Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
  • Daire Başkanı: Selahattin CANDAN
  • E-posta Adresi: strateji@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 (312) 214 13 50
  • Faks: +90 (312) 222 29 74
  • Adres: Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası 6. Kat) Dögol Caddesi 06100 Tandoğan / Ankara / Türkiye

Üniversitemizin idari hizmetlerinin mükemmeliyete ulaşması konusunda yönetim birimi olarak üzerine düşen; stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliştirme, yönetim bilgi sistemi ve üniversitemizin her türlü mali hizmetlerini, temel ortakları ile uyumlu ve bilgi teknolojilerinden yararlanarak kanunla verilen yetkiler çerçevesinde etkili, ekonomik, verimli ve süresinde yerine getirmektir.