Devlet Konservatuvarı

Ankara Üniversitesi Senatosunun 20.01.1998 tarih ve 217/1578 sayılı kararı ile Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı kurulması teklifi 12.03.1998 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur.

Prof. Hikmet Şimşek’in danışmanlığında, Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda müzik, opera-koro, dans alanlarında evrensel kültür ve sanat değerlerine uygun; sanatsal ve bilimsel nitelikte uygulama, araştırma, yorumlama ve yaratı dallarında sanatçı ve sanatçı bilim insanları yetiştirmek ve böylece Türk ulusal kültürünün evrensel boyut kazanmasına sanat ve sanatçılar aracılığıyla katkıda bulunmak amacıyla Ankara Üniversitesi bünyesinde 12 Mart 1998’de kurulmuş, 1999–2000 döneminde Koro ve Modern Dans Anasanat Dalı olmak üzere iki Anasanat dalı ile eğitim ve öğretime başlamıştır.

Yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden, 4 yıllık lisans eğitimi veren Konservatuvarımızda, halen Sahne Sanatları ve Müzik Bölümü olmak üzere 2 bölüm ve 4 anasanat dalında lisans eğitimi verilmektedir. Sahne Sanatları bölümü; Şan Anasanat Dalı ve Modern Dans Anasanat Dalı, Müzik Bölümünde ise, Çalgı Anasanat Dalı ve Bestecilik Anasanat Dalı programları bulunmaktadır.

Akademik Gelişmeler
...
Dr. Öğr. Üyesi LEYLA BEKENSİR
Sahne Sanatları Bölümü
Makale güncellendi
The Effects of Different Musical Elements on Root Growth and Mitosis in Onion (Allium cepa) Root Apical Meristem (Musical and Biological Experimental Study)
...
Prof. Dr. NALAN YİĞİT
Sahne Sanatları Bölümü
Sanatsal etkinlik güncellendi
"Sarıkamış Destanı 90 Bin Kar Tanesi Konseri
...
Prof. Dr. ELİF ÖNAL
Müzik Bölümü
Sanatsal etkinlik güncellendi
Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un Anısına İthaf Edilen Türkiye Sanatçıları Konseri
...
Öğretim Görevlisi ARDA ERDEM
Müzik Bölümü
Sanat eseri eklendi
"Sen Sen Sen" Turgay Erdener
...
Öğretim Görevlisi BERRAK ELİF TOSUN
Sahne Sanatları Bölümü
Sanatsal etkinlik eklendi
9. Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu
...
Öğretim Görevlisi NURİ CİHAN CEYLAN
Sahne Sanatları Bölümü
Sanatsal etkinlik eklendi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin 90. Kuruluş Yılı Etkinliği
...
Prof. Dr. GÜLER DEMİROVA GYÖRFFY
Müzik Bölümü
Davetli kongre/sempozyum eklendi
10.Uluslararası Müzik ve Dans kongresi
...
Dr. Öğr. Üyesi HEPŞEN OKAN
Sahne Sanatları Bölümü
Makale güncellendi
KONSERVATUVAR MÜZİK ÖĞRENCİLERİNİN OTOMATİK DÜŞÜNCELER, TEKRARLAYAN OLUMSUZ ÖZ-DERİN DÜŞÜNCELER, ALGILANAN SOSYAL YETKİNLİK DÜZEYLERİ İLE PERFORMANS ALANINA İLİŞKİN AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
...
Öğretim Görevlisi CEREN CEYLAN
Sahne Sanatları Bölümü
Sanatsal etkinlik eklendi
Yılbaşı Melodileri
...
Öğretim Görevlisi İSMAİL SEZEN
Müzik Bölümü
Sanat eseri güncellendi
Suite for Theremin