Devlet Konservatuvarı
...

Ankara Üniversitesi Senatosunun 20.01.1998 tarih ve 217/1578 sayılı kararı ile Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı kurulması teklifi 12.03.1998 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur.

Prof. Hikmet Şimşek’in danışmanlığında, Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda müzik, opera-koro, dans alanlarında evrensel kültür ve sanat değerlerine uygun; sanatsal ve bilimsel nitelikte uygulama, araştırma, yorumlama ve yaratı dallarında sanatçı ve sanatçı bilim insanları yetiştirmek ve böylece Türk ulusal kültürünün evrensel boyut kazanmasına sanat ve sanatçılar aracılığıyla katkıda bulunmak amacıyla Ankara Üniversitesi bünyesinde 12 Mart 1998’de kurulmuş, 1999–2000 döneminde Koro ve Modern Dans Anasanat Dalı olmak üzere iki Anasanat dalı ile eğitim ve öğretime başlamıştır.

Yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden, 4 yıllık lisans eğitimi veren Konservatuvarımızda, halen Sahne Sanatları ve Müzik Bölümü olmak üzere 2 bölüm ve 4 anasanat dalında lisans eğitimi verilmektedir. Sahne Sanatları bölümü; Şan Anasanat Dalı ve Modern Dans Anasanat Dalı, Müzik Bölümünde ise, Çalgı Anasanat Dalı ve Bestecilik Anasanat Dalı programları bulunmaktadır.

Akademik Gelişmeler
...
Dr.Öğr.Üyesi LEYLA BEKENSİR
Sahne Sanatları Bölümü
Makale eklendi
Johannes Brahms'ın Orkestra Eserlerinde Sonlanma Karakteristiği
...
Dr.Öğr.Üyesi HEPŞEN OKAN
Sahne Sanatları Bölümü
Makale eklendi
Conservatory Voice Department Students' Opinions on Piano and Accompaniment Courses in The Covid-19
...
Prof.Dr. ELİF ÖNAL
Müzik Bölümü
Sanatsal etkinlik güncellendi
Keman ve Piyano Resitali