AB Eğitim Programı Koordinatörlüğü
  • Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Cafer YILDIRIM
  • E-posta Adresi: erasmus@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 312 212 60 40 - 2294
  • Faks: +90 312 380 03 33
  • Adres: Ankara Üniversitesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Uluslararası Merkez 06100 Tandoğan Ankara TÜRKİYE

AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü, Ankara Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personelinin, AB Eğitim Programlarına katılımlarına ve yurtdışındaki üniversitelerden gelen katılımcıların üniversitemizde gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin hizmetleri yürütmekle sorumludur. Bu hizmetleri gerçekleştirirken, Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen hibeleri ve üniversitenin olanaklarını kullanır.

Misyon
AB Eğitim Programlarının Ankara Üniversitesi nezdinde etkin, tarafsız, şeffaf ve hesap verilebilir şekilde yürütülmesini sağlayarak programlara mümkün olan en yüksek katılımı gerçekleştirmek ve yurtdışında üniversitemizin tanınırlığını artırarak daha çok yabancı katılımcıyı üniversitemize çekmektir.

 Vizyon
 AB Eğitim Programlarına en üst düzeyde katılan, Bologna süreciyle uyumlu, tam anlamıyla uluslararasılaşmış bir üniversite ortamı yaratılmasına katkı sağlamaktır.