Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü
...
  • Koordinatör: Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ
  • E-posta Adresi: ebeyasyardim@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 (312) 484 55 78
  • Faks: +90 (312) 600 01 63
  • Adres: Ankara Üniversitesi Belge Yönetim ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü 50. Yıl Yerleşkesi BEYAS Binası 06830 Gölbaşı/ANKARA

BEYAS Koordinatörlüğü, Ankara Üniversitesi’nde “Belge Yönetimi ve Arşiv İşlem Süreçleri”nin yeniden yapılandırılması konusunda çalışmalar yapmak üzere 13.03.2008 tarihinde kurulmuştur. Arşiv Mekan Standardına uygun yaptırılan ve Mayıs 2013 tarihinde hizmete açılan bağımsız binasında hizmetlerini sürdürmektedir.

Ankara Üniversitesi’nin tüm birimlerinde iş ve işlem süreçlerini yürütmek, resmi yazışmaları elektronik platformda mevzuata ve standartlara uygun gerçekleştirmek için  kullanılan e-BEYAS Uygulamasını mevzuatın ve standartların öngördüğü yenilikleri yansıtarak gelişimini sağlamakta ve yetki bazlı yönetimi gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda e-BEYAS Uygulaması ile e-Devlet, KAYSİS, e-İmza, KEP, dijital mühür, şifreleme sertifikası, zaman damgası gibi entegrasyonları sağlamaktadır.

Üniversitede iş ve işlem süreçlerinde üretilen fiziksel ve elektronik resmi belgelerin düzenlenmesi, değerlendirme-ayıklama-imha işlemlerinin yönetilmesi ve arşive transfer edilmesi sürecini yürütmekte ve üniversitenin tüm birimlerine eğitim-danışmanlık hizmetleri vermekte ve kılavuzluk etmektedir. Üniversitemiz fiziksel arşivleri ile  kurumsal e-arşiv veri merkezi işlerini yürütmek ve yönetmek ile görevlidir.