Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü
  • Koordinatör: Prof. Dr. Necmettin ÜNAL
  • E-posta Adresi: bap@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 (312) 212 56 56
  • Adres: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Emniyet Mahallesi İncitaş Sokak Ek Hizmet Binası A Blok Giriş Kat 06560 Yenimahalle/Ankara-TÜRKİYE

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 58. maddesine dayanılarak çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik uyarınca; öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık, ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir.