Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü
...
 • Koordinatör: Prof. Dr. Figen GÜRSOY
 • E-posta Adresi: cocukuniversitesi@ankara.edu.tr
 • Telefon: +90 312 215 90 01 / 3659
 • Faks: +90 312 213 25 47
 • Adres: Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü, Dögol Caddesi 06100 Tandoğan / Ankara / Türkiye

Çocuk Bilim Merkezi (Çocuk Üniversitesi) Koordinatörlüğü’nün temel amacı çocukların üniversiteyi tanımalarını, bilim ve sanatın eğlenceli boyutuyla tanışmalarını sağlamaktır. Bu temel hedef doğrultusunda;

 • Üniversitenin toplumla bağlarını güçlendirmek,
 • Yakın gelecekte toplumda söz sahibi erişkin bireyle olarak yer alacak olan çocukların sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişmelerini, bilginin doğasına dair bilgi edinmelerini sağlamak,
 • Toplumdaki yansımalarıyla birlikte çarpan etki yaratması,
 • Çocuklara yaparak, yaşayarak ve eğelenerek, bilimsel ve eleştirel düşünme, yaratıcı olma, yargılama, sorgulama, soru sorma, merak duyma, sorun çözme gibi becerileri kazandırmak,
 • Bilimsel bilginin yaratıcılığı ve yaratıcı düşünceyi destekleyecek biçimde paylaşılmasını desteklemek,
 • Bilim ve sanatı çocuklar için yeni ve çekici bir yolla somut hale getirmek,
 • Bilim ve sanatın bir grup insanın tekelinde ve yaşamın dışında bir alan olmadığı, tersine gündelik yaşamın hemen her alanında herkesi ilgilendiren konular arasında olduğunu gösterebilmek,
 • Bilimin ulaşılamaz olduğu ya da sanatın bireyin gelişiminde önemli bir yeri olmadığı gibi önyargıları yıkabilmek amaçlanmıştır.