Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü

Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 25.08.2022 tarihli toplantısında, Üniversitebünyesinde yer alan birimlerdeki kurumsal veri ve bilgi varlıklarının belirlenen kurallar veyöntemlere uygun olarak tanımlanması, üretilmesi, bütünleştirilmesi ve sürdürülebilirliğininsağlanması, kurumsal veri sahipleri, kurumsal veri kullanıcıları ve kurumsal veri sorumlularıve diğer paydaşlara ilişkin süreçlerin yönetilmesi, kurum içi ve kurum dışı planlara, raporlara,belgelendirmelere, sıralamalara ve göstergelere girdi teşkil edecek kurumsal veri ve bilgilerinoluşturulması için gerekli planların, programların ve uygulamaların geliştirilmesi, yürütülmesive değerlendirilmesi faaliyetlerini ilgili birimler ile eşgüdüm sağlayarak yürütmek amacıyla Ankara Üniversitesi Kurumsal Veri Yönetimi kurulmuştur.