Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü
...

Yükseköğretim Kurumları arasındaki öncü ve yol gösterici yapısını koruyan Ankara Üniversitesi; Türkiye’de bir ilk olarak “Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü”nü 25 Nisan 2021 tarihinde faaliyete geçirmiştir.

Yükseköğretim kurumlarının üç temel fonksiyonundan biri olan toplumsal katkı faaliyetlerinin koordinasyonu, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve izlenmesine yönelik oluşturulan Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü, Doç.Dr. Okan Ekim koordinasyonunda çalışmalarına devam etmektedir.

Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü; Üniversite’de yürütülen toplumsal katkı faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine destek olmak ve Üniversite’deki tüm toplumsal katkı organları arasındaki koordinasyonu sağlamak, iç ve dış paydaşlar arasındaki iletişime ve etkileşime destek olmak amacıyla kurulmuştur.

Koordinatörlüğümüz; Toplumsal Katkı Koordinatörü, koordinatörlükte görev yapan akademik- idari personel ile destek personeli, toplumsal katkı faaliyetlerinin organizasyonu ve koordinatörlük çalışmalarına destek olacak kısmi zamanlı öğrenciler ve toplumsal katkı yaratan öğrenci topluluklarında yer alan ve koordinatörlük çalışmaları için gönüllü olan Üniversitemiz lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşmaktadır.