Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü
...
  • Koordinatör: Doç. Dr. Aybey MOĞULKOÇ
  • E-posta Adresi: iso@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 312 212 60 40 / 2287
  • Faks: +90 312 212 60 04
  • Adres: Ankara Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü Uluslararası Merkez Binası Dögol Caddesi, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi, 06100 Tandoğan/ANKARA/TÜRKİYE

24 Haziran 2009’da kurulan Ofisimiz, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olup ilgili akademik birimlerle Rektörlük arasındaki koordinasyonu da sağlamaktadır. Ofisimiz aynı zamanda, ikili antlaşmalar çerçevesinde gelen ve giden öğrencilerle ilgilenmektedir.

Misyon
Ofisimizin temel amacı, üniversitemizde eğitim alan uluslararası öğrencilerin başarılı ve sorunsuz bir öğrenim dönemi geçirmeleri için gerekli altyapıyı hazırlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için; kayıt döneminden mezuniyete kadar öğrencilerin ihtiyaç duydukları tüm bilgilerin teminini, hem üniversite hem de devlet ile ilgili bürokratik işlemler için rehberlik hizmeti verilmesini ve üniversite hayatına uyumun sağlanması için çeşitli sosyal faaliyetlerin organizasyonunu sağlamaktadır.

Vizyon
Uluslararası öğrencilere akademik, idari ve sosyal süreçlerde danışmanlık hizmeti vererek üniversitemizin uluslararası gelişimine ve uluslararasılaşma hedefine katkı sağlamaktır.