Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi - Prof. Dr. Halil İnalcık Kütüphanesi
...
  • E-posta Adresi: dtcf.kutuphane@ankara.edu.tr
  • Telefon: 9312 310 32 80
  • Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi, No:45 06100 – Sıhhiye / Ankara – Türkiye

Fakülte kütüphanemizde 2021 yılı verilerine göre 201.772 basılı kaynak bulunmaktadır.