Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Müdür: Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK
  • E-posta Adresi: akcam@ankara.edu.tr
  • Telefon: 0312 596 16 13
  • Faks: 0312 318 53 60
  • Adres: Ankara Üniversitesi Ziraat fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Dışkapı/ANKARA
Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi – AKÇAM, 2.Ağustos.2009 tarihli 27307 sayılı Resmi Gazetede ilan edilerek kuruldu. AKÇAM, Türkiye’de “Kalkınma” alanında kurulu ilk ve tek disiplinler arası Uygulama ve Araştırma Merkezidir. -Merkezin Amaçları; Türkiye’nin kalkınma ve sivil toplum politikalarının oluşturulmasına, yürütülmesine, sivil toplum yapısının güçlendirilmesine katkıda bulunmak ve kırsal, kentsel, yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası düzeyde kalkınma alanında çalışan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalarda bulunmaktır. -Merkezin Vizyonu; Öncelikle Ankara ilinin ve Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunacak politika ve proje önerilerinin oluşturulmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmak, uluslar arası çalışmalarda bulunarak bu alanda tanınır hale gelmek, kalkınma konusunda ulusal ve uluslar arası eğitim programlarını hayata geçirerek kalkınma alanına açık, şeffaf, adil, insan odaklı, topluma karşı sorumlu, çevreye duyarlı, sürdürülebilir, dezavantajlı grupları gözeten ilkelerle katkıda bulunmaktır. -Merkezin Misyonu; Türkiye genelinde kalkınma alanındaki projelerde, çalışmalarda öncü olmak, ulusal ve uluslararası kalkınma alanındaki gelişmelere katkıda bulunmak, kalkınma alanında çalışan kurum-kuruluşlarla sürekli işbirliği yoluyla kalıcı-sürdürülebilir çalışmalar yapmak, kırsalın-yerelin kalkınmasına katkıda bulunmak. -Merkezin İlkeleri • İnsan odaklı olmak • Çevreye duyarlı olmak • Disiplinler üstü yaklaşım benimsemek • Ulusal ve uluslararası işbirliğini önemsemek • Özel ve kamu sektörü arasında köprü olmak • Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği yapmak ve ortak projeler uygulamak • Kırsal, yerel, kentsel, bölgesel kalkınma konularında çalışmalarda bulunmak • Merkezi ve yerel yönetimlere eşit mesafede olmak ve işbirliği yapmak • Sanayi, hizmet, tarım, turizm ve ticaret sektörleriyle işbirliği yapmak • Sürdürülebilir olmak • Tabana kulak vermek • Araştırma/yayın , hizmet /eğitim ve toplumla ilişkiler arasında denge sağlamak • Kendisini sürekli yenilemek - Merkezin Verdiği Eğitim Konuları & Sertifika Programları • Kalkınma teorileri ve kalkınmanın kavramsallaştırılması • Cinsiyet dengeli kalkınma yaklaşımları ve uygulamaları • Kalkınmada katılımcı yaklaşım teknikleri ve uygulama esasları • Kalkınmada sorun analizleri ve çatışma çözümü teknikleri • Yerel kalkınmada kapasite geliştirme ve güçlendirme • Kümeleme yaklaşımları ve oluşum esasları • Havza düzeyi kalkınma esasları • Proje geliştirme ve yönetimi • Girişimcilik • Pazarlama teknikleri ve yaklaşımları • Doğal kaynak yönetimi • Sosyal ve ekonomik etki değerlendirme • Kırsal alanda yenilikler ve uygulanması • Kalkınmada insan kaynaklarını geliştirme teknikleri • Yetişkin eğitimi • Etkili iletişim teknikleri • Çevre etki değerlendirme ve raporlama • Kalkınma ve iklim değişikliği • Kalkınma kooperatifçiliği • Sosyal Koopeatifçilik • Beşeri ve sosyal sermaye gelişimi AKÇAM Yönetimi Müdür Yardımcıları: Prof. Dr.Feryal TURAN ( Dil ve Tarih-Coğrafya Fak.) Doç. Dr.Ahmet YILDIZ ( Eğitim Bilimleri Fak. ) Yönetim Kurulu: Prof. Dr.Bülent GÜLÇUBUK ( Ziraat Fakültesi ) Prof. Dr.Yavuz CEVGER ( Veteriner Fakültesi ) Doç. Dr.Ozan ZENGİN ( Siyasal Bilgiler Fakültesi ) Doç. Dr.Eda DEMİRKOL SONCU ( Gıda Mühendisliği Bölümü ) Doç. Dr.Melahat DEMİRBİLEK ( Sağlık Bilimleri Fakültesi ) Danışma Kurulu: Prof. Dr.Recep VARÇIN ( Siyasal Bilgiler Fakültesi ) Prof. Dr.Melehat AVCI BİRSİN ( Ziraat Fakültesi ) Prof. Dr.Ertan ANLI ( Gıda Mühendisliği Bölümü) Prof. Dr.Nejla TÜRKOĞLU ( Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. ) Prof. Dr.Can Oğuz TURGAY ( Ziraat Fak.) Prof. Dr.Can Umut ÇİNER ( Siyasal Bilgiler Fak. ) Doç. Dr.Özdal KÖKSAL ( Ziraat Fakültesi ) Doç. Dr.Gökşen ÇAPAR ( Su Yönetimi Enstitüsü )