Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM)
...
  • Müdür: Doç. Dr. Tolga BOZKURT
  • E-posta Adresi: ankusem@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 (312) 381 67 26
  • Faks: +90 (312) 355 96 31
  • Adres: Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Emniyet Mah. İncitaş Sk. Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası B Blok Kat:5 06560 Beşevler / Ankara
Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 2001 yılında, Üniversitemizin örgün öğretim programları dışında verilecek sürekli eğitim programlarını düzenlemek ve bu yolla Üniversitemizin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, ülke kalkınmasına hizmet vermek üzere kurulmuştur. Merkez Yönetmeliği 19.10.2001 tarih ve 24558 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Merkez Yönetmeliğinde yapılan son değişiklik 23.11.2021 tarih ve 31668 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. ANKÜSEM; “Toplumun bugün ve gelecekteki eğitim gereksinimlerine yüksek kalitede öğrenme çözümleri ve fırsatları sunarak, bireylerin ve kurumların güçlenmesine, sürekli öğrenmenin ve gelişimin bir yaşam biçimi haline getirilmesine katkıda bulunan, öncü uygulamalar ve yenilikçi yaklaşımlar ile iz bırakan bir eğitim merkezi olmaktır” vizyonu ve “Ankara Üniversitesi’nin bilgi birikimini toplumla, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve kişilerle paylaşmanın daha nitelikli ve etkin yollarını araştırmak; bu doğrultuda yetişkinlerin ihtiyaç duydukları alanlarda yararlığı yüksek sürekli eğitim programları planlamak ve düzenlemek; Ankara Üniversitesi’nin bünyesinde eğitim, sınav ve danışmanlık hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen her türlü etkinliğin eşgüdümle yürütülmesini sağlamak; Ankara Üniversitesi’nin yetişkin eğitimi standartlarını sürekli geliştirmek ve yükseltmek; bireyleri, kurumları ve sektörleri sürekli eğiterek, gelişimlerini ve güçlenmelerini kolaylaştırmak; bilimsel bilgiyi yetişkinlerle ve kurumlarla paylaşmanın ve kuramsal bilgiyi uygulama ile bütünleştirerek toplum yararına sunmanın en etkili süreçlerini geliştirmek; katılımcılar için yaşama geçirilebilir bilgi, beceri ve tutumlar kazandırmak; böylece bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak; Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına yönelik geçerli ve güvenilir kurum içi yükselme ve personel alım sınavları yapmak; Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda danışmanlık hizmetleri vermek” misyonu ile hizmet vermektedir.