Birim Görüntüleme

Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM)
...
  • Müdür: Prof. Dr. A. Merthan Dündar
  • E-posta Adresi: apam@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 312 213 10 92
  • Faks: +90 312 213 10 93
  • Adres: Ankara Üniversitesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası 1. Kat Emniyet Mah. İncitaşı Sok. No: 10, 06560 Yenimahalle-ANKARA-TÜRKİYE

KURULUŞ: 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan karar doğrultusunda APAM’ın, kuruluşu ilan edilmiş olup, Prof. Dr. A. Merthan DÜNDAR 13.10.2015’de Merkez Müdürlüğüne vekâleten atanmıştır. Dündar, 08.11.2018 tarih ve 39612693-201.99-E.74222 sayılı yazı ile yeniden müdür olarak atanmıştır. Merkezin yer, donanım vs gibi ihtiyaçlarının sağlanmasının ardından merkez, Ocak 2017’de aktif olarak faaliyete geçmiştir.

MİSYON: Asya-Pasifik bölgesi hakkında bilimsel araştırmalar yapmak, bu bölgede faaliyet gösteren kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara danışmanlık desteği vermek ve gerekli uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

VİZYON: a. Asya-Pasifik ülkeleri ile ilgili bilgi birikimi sağlanması, b. Arşiv oluşturulması, c. Uzman yetiştirmek ve bunları gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirilmesidir.