Birim Görüntüleme

Avrasya, Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
...
  • Müdür: Prof. Dr. Can Umut ÇİNER
  • E-posta Adresi: avrudam@ankara.edu.tr
  • Telefon: Tel: +90 (312) 362 07 62 / 2634
  • Faks: Fax: +90 (312) 320 50 61
  • Adres: Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü ATAUM Binası, 06590 Cebeci/Ankara

Avrasya Bölgesi coğrafi bakımdan dünyanın çok önemli ve büyük bir parçasını kaplamaktadır. Bununla birlikte Avrasya kavramı, genel olarak Avrupa ve Asya karalar parçalarının birleşmesine gönderme yapmakta, özel olarak ise Doğu Avrupa’dan başlayıp Çin sınırlarına kadar uzanan toprakları kapsamaktadır.  Uygarlığın bu Eski Dünya’sında büyük bir geçmiş, günümüzde ise gözle görülür bir yükselme iradesi toplanmış durumdadır. Bazı Batılı jeopolitikçiler tarafından “dünyanın kalbi” olarak nitelenen ve 19. yüzyılda “Büyük Oyun”, 21. yüzyıla doğru “Yeni Büyük Oyun” alanı haline gelmiş Avrasya, 1990’lı yıllardan beri coğrafi olarak bu toprakların çok uzağında yer alan ülkelerde adına “düşünce kuruluşları” yaratılmış bir bölgedir. Uluslararası sistemde yeniden beliren anlamı ve artan önemi ortada olan Avrasya Bölgesi’nin Türkiye için değeri daha farklıdır. Her şeyden önce ülkemiz bu coğrafyanın, tarihin, kültürün adeta doğal bir parçasıdır.

Ankara Üniversitesi 1935 yılından beri başta Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi olmak üzere Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve dil öğretiminin uzman kurumu TÖMER gibi parçalarıyla, bölgenin bilgisini üretme kapasitesine zaten sahiptir.

Ankara Üniversitesi, Avrasya Bölgesi’nin 13 ayrı ülkesinde toplam 34 ayrı akademik kurumla protokoller imzalamış, bu çerçevede çeşitli etkinlikler gerçekleştirmiştir. AVRUDAM, uzun zamandır yürütülen bu işbirliklerinin kurumsal eli olarak ortaya çıkmıştır.