Dopingle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Müdür: Prof.Dr. Rüştü GÜNER
  • E-posta Adresi: guner@medicine.ankara.edu.tr
  • Telefon: +90312 595 71 24
  • Faks: +90312 562 20 01
  • Adres: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı

Dopingle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi dopingle mücadele hakkında bilimsel araştırmalar yapmak, bu konuda faaliyet gösteren kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara danışmanlık desteği vermek ve ülkemizde ihtiyaç duyulan alanlarda dopingle mücadele uzmanlarının yetiştirilmesini sağlamak amacıyla 14 Ağustos 2015 tarihinde kurulmuştur. Merkezimizin başlıca hedefi dopingin zararlarına, doğuracağı sonuçlara dikkat çekebilmek, tüm hedef gruplarının farkındalığını arttırmak, doping konusunda bilinçli gelecek nesiller yetişmesine katkıda bulunmaktır.