Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
...

Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AÜBAUM), 21 Mayıs 2009 tarihinde kurulmuştur.

Merkezin amaçları:

–    Üniversitenin beyin araştırmaları ile ilgili bölüm ve anabilim dallarının, işbirliği içinde multidisipliner çalışmalar yapmasını kolaylaştıracak fiziksel ve bilimsel ortam oluşturmak

–     Geniş kapsamlı ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmek

–     Bütçelendirilmiş projelerin yürütülmesi için teknik destek sağlamak

–     İlgili bilim alanlarında başarılı bilim insanı ve akademisyen yetiştirilmesine destek olmak

–     Bilimsel çevrelerde ve kamuoyunda beyin araştırmalarına yönelik ilgi ve bilgi  birikimini arttırmak olarak sıralanabilir.

MERKEZİN MİSYON VE VİZYONU

  • Üniversitemizin beyin araştırmaları ile ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliğiyle çok-disiplinli ve disiplinlerarası çalışmaların sürdürülebileceği, fiziksel donanımı tamamlanmış çalışma ortamları (araştırma laboratuvarları, ofisler vb) sağlamak,
  • Bu çalışma ortamlarında araştırmacılara, yüksek lisans, tıpta uzmanlık, doktora ve doktora sonrası araştırmalarını yapabilmeleri için teknik ve bilimsel imkânlar sunmak,
  • Merkezimizin, üniversitemiz dışından gelecek araştırmacılar için bir cazibe merkezi olmasını, araştırma laboratuvarlarının bu araştırmacılara da açılmasını, bu yolla üniversitemize gelir aktarımını sağlamak,
  • Geniş kapsamlı ulusal ve uluslararası araştırma projeleri hazırlamak; bu projeler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve uluslararası araştırma fonlarına başvurularda bulunmak,
  • Yurtiçi ve yurtdışı yüksek öğretim kurumları, kamu, sanayi ve  bilimsel kuruluşlar ile işbirliği yapma olanaklarını artırmak,
  • Düzenli bilimsel toplantılar yapmak.