Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Müdür: Prof.Dr.Mehmet Somuncu
  • E-posta Adresi: csaum@ankara.edu.tr
  • Telefon: 0312 310 32 80
  • Adres: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 06100, Sıhhiye, Ankara
Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bir enstitü olarak kurulmuş, daha sonra 2547 sayılı Kanun ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin geçici 2. Maddesine göre “Araştırma ve Uygulama Merkezi”ne dönüştürülerek 2 Mart 1990 tarih ve 20449 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik çerçevesinde işlerlik kazanmıştır. Merkezin amacı, genel olarak çevre ile canlıların etkileşmesinden doğan sorunları bilimsel olarak saptamak ve çözümleme yöntemlerini geliştirmek, uygulamak, geliştirilen yöntemleri ve bu arada ortaya çıkan yeni durumları ilgililere iletmek, gelecekte çevre yönünden sorun olabilecek konularda araştırma sonuçlarını yetkililere duyurmak ve uyarmak, kamu ve özel her türlü kuruluşun çevre sorunları ile ilgili başvurularını ele almak, bunlar üzerinde araştırma yapmak ve yaptırmak veya gerektiğinde alan uygulaması yapmak, çevre sorunlarıyla ilgili araştırmacılar yetiştirmektir.