Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM)
...
  • Müdür: Doç. Dr. Ceren GÜNERÖZ
  • E-posta Adresi: cokaum@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 312 362 33 32
  • Faks: +90 312 362 33 32
  • Adres: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM) Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Emniyet Mah. İncitaşı Sok. (Olimpik Yüzme Havuzu Arkası) 06500 Beşevler/ANKARA
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ VE ANKARA OYUNCAK MÜZESİ Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM), Türkiye'de kendi türünde ilk ve tek olan üniversiter bir kuruluştur. 1994 yılında Prof. Dr. Bekir Onur tarafından kurulan ÇOKAUM bugüne kadar birçok bilimsel kongre, seminer, atölye çalışması gerçekleştirmiş, ülkemizin seçkin bilim ve fikir insanlarını bir araya getirmiştir. ÇOKAUM yurtdışındaki bilim çevreleriyle de temas kurmuş, birçok değerli bilim insanını Türkiye'de ağırlama fırsatını bulmuştur. ÇOKAUM çocuk kültürünün birçok alanında (oyun kültürü, çocukluğun tarihi, çocuk gelişimi ve eğitimi vb) özgün araştırmalar ve yayınlar yapmıştır. ÇOKAUM'un çalışmaları içinde; çocuk ve sanat, çocuk ve bilim, çocuk ve mimarlık, çocuk ve okul, çocuk ve doğa, çocuk ve sağlık, çocuk emeği, çocuk dostu kent çalışmaları gibi çocuğun yaşamını doğrudan ilgilendiren konular yer almıştır. ÇOKAUM bu alanlarda çalışan bilim insanlarını onları izleyen gençlerle buluşturmuş, kaynaştırmış, gençlerin yeni bakış açıları kazanmalarını sağlamıştır. Türkiye’nin ilk oyuncak müzesi olan Ankara Oyuncak Müzesi üç temel işlevi gerçekleştirmek üzere 1990 yılında kurulmuştur: Hızlı değişim süreci içinde kaybolma tehdidi altında bulunan oyuncakları korumak, oyuncak aracılığıyla sanayi tarihi, kültür tarihi, eğitim tarihi, çocukluk tarihi, oyun tarihi alanlarında araştırma yapmak ve oyuncak aracılığıyla çocuklarla müze, sanat, tarih, bilim alanlarında eğitim yapmak. 5000’e yakın oyuncağı içeren bu koleksiyonun en önemli özelliği çok sayıda geleneksel oyuncağı içermesi, yerli oyuncak üreticilerine ilişkin önemli örnekler sergilemesi ve oyuncak tarihine tanıklık eden çok sayıda yabancı örneği kapsamasıdır. 2015 yılında Ankara Üniversitesi 10. Yıl yerleşkesindeki yeni binasına geçiş yapan müzede tematik bir sergileme yaklaşımı benimsenmektedir. Müze temaları geleneksel oyuncaklar, sahil ve bahçe oyuncakları, okul kültür, Eyüp oyuncakları, taşıtlar, bebek evi ve koleksiyonerlik, zeka oyunları ve oyuncakları, müzik ve eğlence kültürü oyuncakları ile çocuk kültürü nesneleri yer alır. Koleksiyon da Jülyet Altın, Alasya, Nekur, Gürel, Çevik, Dündar, Fatoş, Pilsan, vb. üreticilerin en önemli oyuncaklarının yanında Çorum, Konya, İzmir, Gaziantep, Giresun, Bursa, Hatay vb. şehirlerde üretilmiş yürüteç, kağnı, topaç, beşik, folklorik bebek vb. geleneksel oyuncaklar sergilenmektedir.