Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi
...
  • Müdür: Prof. Dr. Canan ASLAN
  • E-posta Adresi: cogem@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 312 363 33 50 / 2201
  • Adres: Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ana Giriş Dekanlık Katı Üstü (Sağ Koridor) 06590 Çankaya/Ankara

Merkezin amacı; çocuk ve gençlik edebiyatıyla ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında araştırmalar yapmak, görsel ve dilsel bir uyaran olarak çocuğa göre olan kitapların, çocukların gelişim süreçlerine ve onların okuma kültürü edinmelerine katkıları konusunda toplumu aydınlatıcı bilimsel çalışmalar yapmaktır.

Merkez amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Yurtiçinde ve yurtdışında çocuk ve gençlik edebiyatıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme yapmak, yaptırmak, bilimsel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek, bu tür faaliyetlere katılmak ve desteklemek,
b) Nitelikli çocuk ve gençlik edebiyatı eserlerinin, çocuk ve gençlerin duygu ve düşünce eğitimindeki önemi konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,
c) Türkiye’deki çocuk ve gençlerin, okul öncesi dönemden başlayarak nitelikli kitaplarla buluşabilmesi ve ilköğretim sürecinde okuma kültürü edinebilmeleri için aileye, okula ve kitle iletişim araçlarına düşen sorumlulukları bilimsel bir yaklaşımla belirlemek; elde edilen sonuçları kamuoyuna açıklamak,
ç) Amaçları doğrultusunda yayınlar yapmak, yaptırmak,
d) Çocuk ve gençlik edebiyatıyla ilgili kitaplık, arşiv oluşturmak,
e) Amaçları doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bunların çalışmalarına katılmak, danışmanlık yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak.