İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Müdür: Prof. Dr. Abdurrahman Saygılı
  • E-posta Adresi: ihuam@ankara.edu.tr
  • Adres: Cebeci, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, A Blok, Kat: 2, 06590 Ankara
Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHUAM), insan haklarının, disiplinler arası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde yoğunlaşarak ve bilimsel yöntemleri kullanarak; tanınmasını, korunmasını, uygulanmasını ve geliştirilmesini sağlayacak teorik ve pratik alanda araştırmalar ve çalışmalar yürütmektir.