Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
...
  • Müdür: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KAYACIK
  • E-posta Adresi: lamerika@ankara.edu.tr
  • Telefon: 0312 215 24 84
  • Faks: +90312 215 24 70
  • Adres: Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Tandoğan Yerleşkesi İncitaşı Sok. 06500 Beşevler/ Ankara

Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Latin Amerika ülkeleri ile ilgili bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, araştırma sonuçlarını yayımlamak, Latin Amerika’daki gelişmelerin ülkemizde, ülkemizdeki gelişmelerin Latin Amerika’da nasıl algılandığını tespit etmek, Latin Amerika konusunda uzman araştırmacılar yetiştirmek; yurtiçi ve yurtdışındaki üniversite, enstitü, merkez, büyükelçilik, konsolosluk ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapmak; Latin Amerika ile ilgili iç ve dış yayınları toplayarak referans kaynağı olabilecek bir kütüphane ile film, fotoğraf, slayt ve benzeri belgelere dayalı arşiv ve dokümantasyon birimi kurmak; Latin Amerika kıtası ile ilgili ulusal ve uluslararası seminer, konferans, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek; Latin Amerika ile ilgili araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının projelerini desteklemek; Latin Amerika kıtası ile ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile bireylere danışmanlık hizmeti sağlamak, Amerika kıtasının orta ve güney bölgelerinde konuşulan dillerle, bu bölgenin toplumsal, siyasal, kültürel, iktisadi, hukuki yapılarıyla ilgili eğitim faaliyetleri düzenlemek amacıyla, ilgili yönetmeliğin 11 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur.

Bu çerçevede Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde XIX. Yüzyılda, sekiz Latin Amerika ülkesi (Meksika, Küba, Brezilya, Arjantin, Venezuela, Şili, Ekvator, Peru) ile Osmanlı Devleti arasındaki diplomatik ilişkilerin tarihsel köklerinin aydınlatılmasını amaçlayan “Bağımsızlıklarının 200. Yılında Latin Amerika-Osmanlı Devleti İlişkilerinin Başlangıcı” konulu proje yürütülmüş ve neticesinde hazırlanan “Osmanlı İmparatorluğu – Latin Amerika: Başlangıç Dönemi” adlı kitap Ocak 2012’de Türkçe, İspanyolca ve Portekizce olarak 3 dilde yayımlanmıştır. Bu projenin devamı niteliğinde olan “XIX. Yüzyıl Boyunca Latin Amerika – Osmanlı Devleti İlişkileri” başlıklı proje ise 2019 yılında tamamlanmış ve aynı şekilde Türkçe, İspanyolca ve Portekizce dillerinde kitap haline getirilmiştir.

Bu meyanda Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezimiz tarafından tasarlanan “Latin Amerika Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı” 28.09.2010 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanarak eğitime açılmıştır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yeni bir Anabilim Dalı olarak öğretime başlayan Yüksek Lisans Programımız ilk öğrencilerini 2010-2011 tarihinde Akademik Yılı Bahar döneminde almıştır. 2014-2015 Akademik Yılında ”Latin Amerika Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmıştır. 21 öğrenci Tezsiz, 6 öğrenci Tezli Yüksek Lisans Programlarından mezun olup halen 52 öğrencimiz eğitime devam etmektedir.

Merkezimizin Latin Amerika’da (Küba Havana Üniversitesi, Kolombiya Ulusal Üniversitesi ve Santo Domingo Özerk Üniversitesi) kurulu Türk Kültürü ve Tarihi kürsüleri bulunmaktadır. İlgili kürsülerde 2013-2018 yılları arasında 1118 kişi eğitim görmüştür.

Merkezimizin bünyesinde ayrıca kamuoyuna açık dil kursları düzenlenmektedir. A1, A2, B1 ve B2 düzeylerinde gerçekleştirilen İspanyolca ve Portekizce kurslarında 2015-2022 tarihleri arasında yaklaşık 500 kişi eğitim görmüştür.

Merkezimizin Müdürlüğü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kayacık tarafından yürütülmekte olup Müdür Yardımcılığı ise Dr. Öğr. Üyesi Ece Eren tarafından yürütülmektedir.

İdari personellerimiz Volkan Gölgedar, Serpil Yurdakul bünyemizde çalışmaktadırlar.