Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
...
  • Müdür: Prof. Dr. Hayal Şebnem ATAKAN
  • E-posta Adresi: lamerika@ankara.edu.tr
  • Telefon: 0312 215 24 84
  • Faks: +90312 215 24 70
  • Adres: Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Tandoğan Yerleşkesi İncitaşı Sok. 06500 Beşevler/ Ankara
Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Latin Amerika ülkeleri ile ilgili bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, araştırma sonuçlarını yayımlamak, Latin Amerika’daki gelişmelerin ülkemizde, ülkemizdeki gelişmelerin Latin Amerika’da nasıl algılandığını tespit etmek, Latin Amerika konusunda uzman araştırmacılar yetiştirmek; yurtiçi ve yurtdışındaki üniversite, enstitü, merkez, büyükelçilik, konsolosluk ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapmak; Latin Amerika ile ilgili iç ve dış yayınları toplayarak referans kaynağı olabilecek bir kütüphane ile film, fotoğraf, slayt ve benzeri belgelere dayalı arşiv ve dokümantasyon birimi kurmak; Latin Amerika kıtası ile ilgili ulusal ve uluslararası seminer, konferans, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek; Latin Amerika ile ilgili araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının projelerini desteklemek; Latin Amerika kıtası ile ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile bireylere danışmanlık hizmeti sağlamak, Amerika kıtasının orta ve güney bölgelerinde konuşulan dillerle, bu bölgenin toplumsal, siyasal, kültürel, iktisadi, hukuki yapılarıyla ilgili eğitim faaliyetleri düzenlemek amacıyla, ilgili yönetmeliğin 11 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla kurulmuştur. Bu çerçevede Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde XIX. Yüzyılda, sekiz Latin Amerika ülkesi (Meksika, Küba, Brezilya, Arjantin, Venezuela, Şili, Ekvator, Peru) ile Osmanlı Devleti arasındaki diplomatik ilişkilerin tarihsel köklerinin aydınlatılmasını amaçlayan “Bağımsızlıklarının 200. Yılında Latin Amerika-Osmanlı Devleti İlişkilerinin Başlangıcı” konulu proje yürütülmüş ve neticesinde hazırlanan ” Osmanlı İmparatorluğu – Latin Amerika: Başlangıç Dönemi” adlı kitap 2012 yılının Ocak ayında Türkçe, İspanyolca ve Portekizce olarak 3 dilde yayımlanmıştır. Bu projenin devamı niteliğinde olan ” XIX. Yüzyıl Boyunca Latin Amerika – Osmanlı Devleti İlişkileri ” başlıklı proje de XIX. yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu ile Latin Amerika arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi kapsamında gerçekleştirilmiş ve Türkçe, İspanyolca ve Portekizce dillerinde üç kitap yayımlanmıştır. Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezimiz tarafından tasarlanan “Latin Amerika Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı” 28.09.2010 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanarak eğitime açılmıştır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yeni bir Anabilim Dalı olarak öğretime başlayan Yüksek Lisans Programımız ilk öğrencilerini 2010-2011 tarihinde Akademik Yılı Bahar döneminde almıştır. Bunun yanı sıra, Merkezimiz bünyesinde 2014-2015 Akademik Yılında ”Latin Amerika Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmıştır. 25 öğrenci Tezsiz, 18 öğrenci Tezli Yüksek Lisans Programlarından mezun olup halen 50 öğrencimizi eğitime devam etmektedir. Merkezimizin Latin Amerika’da (Küba Havana Üniversitesi, Kolombiya Ulusal Üniversitesi ve Santo Domingo Özerk Üniversitesi) kurulu Türk Kültürü ve Tarihi kürsüleri bulunmaktadır. İlgili kürsülerde 2013-2018 yılları arasında 1118 kişi eğitim görmüştür. Merkezimizin bünyesinde ayrıca kamuoyuna açık dil kursları düzenlenmektedir. A1, A2, B1 ve B2 düzeylerinde gerçekleştirilen İspanyolca ve Portekizce kurslarından 2015-2021 tarihleri arasında 510 kişi eğitim görmüştür. Merkezimizin Müdürlüğü Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, Müdür Yardımcılıkları ise Prof. Dr. İsmail Özer ve Doç. Dr. M. Murat Yüceşahin tarafından yürütülmektedir. Öğr. Gör. Zeynep Kayacık ve Öğr. Gör. José Duarte Ribeiro, Ege Uygar Gezgin ile idari personellerimiz Volkan Gölgedar, Sibel Ünver ve birlikte altı yarı zamanlı öğrencimiz de bünyemizde çalışmaktadırlar.