Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Müdür: Prof. Dr. Hamiyet Sezer Feyzioğlu
  • E-posta Adresi: otam@ankara.edu.tr
  • Telefon: 0312 310 32 80
  • Adres: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ana Bina Kat: 2 No: 133 Sıhhiye
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM), Osmanlı Tarihi alanında araştırma ve çalışmalar yapmak; bunları yurt içi ve yurt dışına tanıtmak amacıyla Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu’nun 17.10.1984 tarihli kararıyla, 16 Temmuz 1985 tarihinde kurulmuştur. Merkezin ilk müdürü, 1985 yılından bu göreve atanan A.Ü. D.T.C.F; Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bahaettin ÖGEL’dir. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bulunan Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Osmanlı tarihinin her dönemine ait siyasi, sosyal, iktisadi ve demografik konulara ilişkin bilimsel faaliyetleri yürütmektedir. Yurtiçi ve Yurtdışındaki Osmanlı tarihi üzerinde araştırma yapan benzer kuruluş ve kişilerle ilişki içinde olan merkezimizin, yönetmelik gereği çalışmaları şu şekilde sıralanmaktadır: Osmanlı tarihine ilişkin belgeleri ve kaynak eserleri araştırmak, incelemek ve yayımlamak. Osmanlı tarihi ile ilgili telif ve tercüme eserler yayımlamak ve konuyla ilgili bir dergi çıkarmak. Osmanlı tarihi konusunda elde edilecek belgelerle bir arşiv oluşturmak. Osmanlı tarihi ile ilgili belge ve kaynak eserleri Merkez Kütüphanesi’ne kazandırmak. Yerli ve yabancı ilim adamları ve kurumları ile işbirliği yaparak bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu gibi faaliyetlere katılmak. Osmanlı kaynak eserleri ve belgelerini incelemek isteyen araştırmacılar için Osmanlı paleografyası ve diplomatika kursları açmak. Konuyla ilgili çalışma yapanlara destek sağlamak.