Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi
...
  • Müdür: Doç.Dr.Didem Behice ÖZTOP
  • E-posta Adresi: otizm@ankara.edu.tr
  • Telefon: 0312 595 60 00
  • Faks: 0312 362 81 66
  • Adres: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Otizm Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mamak Cad. 06260, Mamak/ANKARA
Ankara Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı bünyesinde; Otizm spektrum bozukluğunda erken tanı, tedavi, eğitim hizmetleri ve araştırma faaliyetlerini yürütme, Otizm spektrum bozukluğu alanında referans tanı ve tedavi merkezi olma, Otizm spektrum bozukluğu ile ilişkili tüm alanlarda eğitim vermek, Otizmin nörobiyolojik, gelişimsel ve genetik temellerini araştırmak; yeni tanı ve tedavi olanakları geliştirmek üzere araştırma laboratuvarları kurma, Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili araştırma ve uygulamalar için kamu ve/veya özel kuruluşlarla işbirliği yapma, Otizm spektrum bozukluklarının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında toplumu bilinçlendiren ve farkındalık oluşturan çalışmalar yapma, Tıp bilimleri ile diğer bilim dalları arasında işbirliği ortamları oluşturmak ve ortak çalışmalar yürütme, Ulusal ve uluslararası kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlarıyla ortak, ülke içinde veya ülke dışında araştırma geliştirme, bilimsel etkinliklerde bulunma, yayın faaliyetleri ve benzeri faaliyetler yürütmek veya yürütülen faaliyetlere katılma amaçları doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.