Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
...
  • Müdür: Prof. Dr. Hatice Bakkaloğlu
  • E-posta Adresi: auoeaum@gmail.com
  • Telefon: 0312 363 33 50
  • Adres: Cemal Gürsel Cd. Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitim Bilimleri Fakültesi 4. Blok Cebeci Kampüsü, Ankara
1980-1981 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyeleri tarafından kurulan Merkezimiz, 2004 yılına kadar Bölüme bağlı olarak hizmet vermiş iken, 2004 yılından itibaren Rektörlüğümüze bağlı olarak araştırma ve eğitim hizmetlerini sürdürmektedir. Merkezimizde, gelişimsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, zihinsel yetersizlik, öğrenme güçlüğü, gecikmiş konuşma alanlarında eğitsel değerlendirme, bireysel eğitim ve rehberlik hizmetleri yapılmaktadır. Merkezimizin amacı, özel eğitim gereksinimi olan bireylere ve ailelerine destek hizmetleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencilerine, diğer fakülte ve kuruluşların ilgili bölümlerine uygulama ve eğitim olanağı sağlamak, özel eğitim alanında karşılaşılan sorunların çözümüne yardımcı olmak için özel eğitim ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında inceleme, araştırma ve uygulama yapmak ve bunları desteklemektir.