Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ASAUM)
...
  • Müdür: Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar
  • E-posta Adresi: asaum@ankara.edu.tr
  • Telefon: 0312 596 14 38
  • Faks: 0312 318 52 98
  • Adres: Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ASAUM) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Kavacık Subayevleri 10135 Keçiören Ankara
Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ASAUM), su ürünleri konusunda yapılan araştırmaları yaygınlaştırmak ve geliştirmek, toplumu su ürünleri ve su kaynakları hakkında bilinçlendirmek, su ürünleri sektörüne katkıda bulunmak ve darboğazların aşılmasında bilimsel platformların oluşmasını sağlamak amacıyla Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 1996 yılında kurulmuştur. ASAUM’un amaçları arasında, Türkiye’nin iç sularında (göl, gölet, akarsular) ve denizlerinde ülkenin gereksinim duyduğu kirlenme, limnoloji ve oşinografi araştırmalarının yapılması, su kaynaklarının kullanılması, yönetimi ve bitkisel veya hayvansal orijinli ürünlerin üretimi, toplanması, avlanması, işlenmesi, yetiştiricilik tesislerine yönelik etütlerin yapılması, planlanması veya projelendirilmesi, balık hastalıklarının teşhis ve tedavisine yönelik çalışmaların yapılması konularında ulusal ve uluslararası çapta çalışmaların yapılması yer almaktadır. ASAUM, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. ASAUM, amaçları doğrultusunda periyodik olarak seminer, çalıştay ve kurslar düzenlemektedir.