Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM)
  • Müdür: Prof.Dr. Necla Türkoğlu
  • E-posta Adresi: tucaum@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90(312) 310 32 80
  • Faks: +90(312) 310 57 13
  • Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 06100, Sıhhiye/Ankara