Birim Görüntüleme

Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Müdür: Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu
  • E-posta Adresi: yebim@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90484 21 29
  • Faks: +90213 89 70
  • Adres: Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi / Yebim Binası
a) Türkiye ve dünyada maden, mermer, kaya ve toprakların bileşimini, oluşum şeklini, ekonomik olarak değerlendirilme özelliğini, saflığını, kökenini, doğal kaynakların enerjide kullanımını, potansiyelini, bulunuş yerlerini, bulunmalarını, yapısal durumunu incelemek ve bu konuda araştırma yapabilecek bilim adamı yetiştirmek, b) Kamu kurum ve kuruluşları ile kendi konusunda araştırmalar yapmak, bu çalışmalara YEBİM araştırmacılarının katılımını sağlamak, c) Yenilenebilir enerji, maden, mermer, toprak kaynaklarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi jeoarkeoloji ve arkeometri konularında projeler hazırlamak ve çözümler üretmek, ç) Yer bilimi konusunda yurtiçi ve yurtdışında yapılan çalışmaları derlemek ve bunları değerlendirmek; yapılmakta olan çalışmaları incelemek ve desteklemek, d) Yer bilimi konusunda yayımlanan kitap, gazete, dergi, broşür, afiş, ses ve görüntü kayıtlarından oluşan yer bilimi kütüphanesi ve dokümantasyon birimini kurmak, e) Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleyerek Merkezin faaliyet alanını ilgilendiren konularda bilgi ve görüş alışverişini gerçekleştirmek, elde edilen sonuçları kamuoyuna duyurmak, f) Yer bilimi ile ilgili kitap ve dergi yayımlayarak bu alan üzerinde çalışan bilim insanlarının bilgi ve tecrübelerini kalıcı eserler haline getirmek, g) Yer bilimi konusunda eğitim çalışmaları düzenlemek, ğ) Yer bilimi çalışmaları ve ilgili kuruluşlar arasında işbirliğinin gelişmesini sağlamak. Bu amaçlara yönelik olarak Merkezimiz çalışmalarına devam etmektedir.