Eczacılık Fakültesi Müzesi
...

16 Aralık 2013 tarihinde açılan ve 3 Aarlık 2019 tarihinde tescillenen ilaç, cihaz ve müze eczane olmak üzere üç bölümden oluşan Ankara Üniversitesi Eczacılık Müzesi, eczacılık mesleği ile ilgili objeleri içeren, günümüz eczacılığı ile geçmiş dönem eczacılığını karşılaştırma imkanı veren bir müzedir.

İlaç müzesi kısmı, Osmanlı Dönemi ile Cumhuriyet’in ilk yıllarında kullanılan hazır ilaçlar ile ilaç yapımında kullanılan ilaç hammaddeleri ve bitkilerden hazırlanan ekstrelerden oluşmakta. Yaklaşık 1000’e yakın nesnenin sergilendiği ilaç müzesinde, camdan yapılmış serum ve ampuller koleksiyonun önemli parçalarını oluşturuyor.

Cihaz müzesi kısmında, fakültenin kurulduğu 1960 yılından itibaren öğrenci ve araştırma laboratuvarları ile birimlerde kullanılan ve çeşitli nedenlerle işlevini yitirmiş cihazlar yer alıyor. Cihaz müzesinde, ilaç analizi ve araştırmalarında kullanılan ileri cihazlardan, öğrenci laboratuvarlarında kullanılmış mikroskop ve terazilere kadar pek çok farklı cihazı görebilirsiniz.

Eczacılık müzesinin üçüncü kısmını oluşturan müze eczanede, 1900’lü yılların bir eczanesi canlandırılmakta. İki bölümden oluşan eczane müzenin, laboratuvar kısmında majistral ilaç olarak adlandırılan, eczanede eczacı tarafından yapılan ilaçların hazırlanması için gerekli olan cihaz, alet ve malzemeler sergileniyor.  (Bu bölümde teraziler, havanlar ve steril ilaç hazırlanmasında kullanılan mini otoklav gibi aletlerin yanında ilaç hazırlanmasında kullanılan ilaç etkin maddeleri, yardımcı maddeler ve bitkisel ekstreler de yer almakta). Müze eczanenin diğer bölümü, ise bugün olduğu gibi hastanın karşılanması ve reçetenin kaydedilmesi gibi işlemlerin gerçekleştirildiği alan. Bu bölümde ise, genellikle 1900 ve 1970 yılları arasında üretilmiş, hastaya hazır olarak sunulan ilaçlar bulunuyor. Ayrıca 1925-1970 yılları arasında tutulmuş, çeşitli reçete kayıt defterleri de bu bölümde sergilenmekte.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Müzesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye pharmacy.ankara.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.