Birim Görüntüleme

Fen Fakültesi Zooloji Sergi Salonu
...

Kökleri 1948 yılına kadar uzanan Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü, ülkemizde biyoçeşitlilik çalışmaların başlatıldığı, bu çerçevede bitki ve hayvan örneklerinin toplanmaya başlandığı en eski kurumlardan birisidir. Bu çerçevede, hayvan biyoçeşitliliği ile ilgili Türkiye’nin ilk sergi materyalini içeren ve çok sayıda doldurulmuş hayvanı içinde barındıran Zooloji Müzesi, Üniversitemizin Fen Fakültesi Binasında Biyoloji Bölümü içinde bulunuyor.

1990’lı yıllardan sonra Prof. Dr. Nuri Yiğit ve Prof. Dr. Ercüment Çolak ile ekibinin yaptığı çalışmalarla günümüze kadar 7000 örneği içinde barındıran bir bilimsel materyal oluşturulmuştur. Bu hayvan örneklerin tamamı bilimsel materyal olarak tasnif edilmiştir ve doldurulmuş post, iskelet kısımları ve doku örnekleri şeklindedir. Yaklaşık 7000 sergi materyali arasında suda yaşayan canlılar, sürüngenler, kemirgenler, kuşlar, yırtıcılar, böcekler, fareler gibi çok çeşitli türlere ait örnekler bulunmakta.

1940’lardan bu yana toplanan memeli, kuş, sürüngen, iki yaşamlı ve balık türlerinden oluşan koleksiyonda bunların yanı sıra farklı böcek takımlarına ait örnekler ile birlikte biyoloji derslerinde kullanılan maketler de yer alıyor.

Materyal örneklerinden bazıları da Fakülte’nin Büyük Kimya Amfisi Fuayesinde sergileniyor