Prof. Dr. Ferruh Dinçer Veteriner Hekimliği Tarihi Sergi Salonu
...

Prof. Dr. Ferruh Dinçer Veteriner Hekimliği Tarihi Sergi Salonu Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde 1974 yılından beri hizmet veriyor. Ankara Üniversitesi’nin Yıldırım Beyazıt Yerleşkesi içinde 1933-1948 yılları arasında Rektör Konutu olarak kullanılan tarihi binada etkinlik gösteren Salon’da, veteriner hekimliğiyle ilgili tarihsel nitelikli klinik ve laboratuvar materyaline, fotoğraflara, kitaplara, kişi ve kurumlara ait birçok belgeye ulaşılabiliyor.

Sergi Salonunda, veteriner hekimliği ve bilim tarihinde yer etmiş ünlü bilim insanlarının yağlıboya tabloları yanısıra veteriner hekimliği konusunda 15. yüzyıla uzanan el yazması eserler ile bu orjinal eserler üzerinde yapılan doktora, doçentlik ve profesörlük tezleri de önemli yer tutuyor.

İhtisas kitaplığı, müzenin önemli bölümlerinden biri. Kitaplıkta, 1842’den günümüze kadar yayımlanan kitap ve benzeri basılı materyal ile veteriner hekimliği periyodiklerinin tüm sayıları bulunuyor. Ayrıca, 19. yüzyıldan günümüze kadar olan veteriner hekimliği konusundaki yabancı ders kitapları ile bilim tarihi, tıp tarihi ve çeşitli sosyal bilimlerin tarihleri konusundaki yerli ve yabancı kitaplar yer alıyor. İhtisas kitaplığındaki periyodikler arasında, Türkiye’de veteriner hekimliği ve tarım alanının ilk dergisi olan ve 1880 yılında çıkarılan “Vasıta-i Servet” dikkati çekiyor.

Sergi Salonunda, tarihi değerdeki mikroskop, terazi, etüv, santrifüj, nal ve ilaç örnekleri ile 1842’den günümüze kadar Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde veteriner hekimliği eğitimi alan öğrencilere verilen diploma örnekleri de sergileniyor. Müzenin sahip olduğu en önemli şeylerden biri olan “Türk Veteriner Hekimliği Biyografi ve Bibliyografi Arşivi” ise 1000’in üzerinde veteriner hekim hakkında bilgi ve dokümanı içeriyor.

Müzede Mustafa Kemal Atatürk’ün 15-20 Ekim 1927 tarihli “Nutuk”unun çok az sayıda bastırılmış orijinal nüshalarından biri bulunuyor. Bu eser, 1921 yılında kurulmuş olan Veteriner Fakültesi Öğrenci Derneği’nin mührünü taşıyor.