Tıp Fakültesi 75.Yıl Sergi Salonu "Müzemiz"
...

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 75. Yıl Tıp Tarihi Sergi Salonu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası’nda 1 Temmuz 2020 tarihinde faaliyete geçmiştir. Sergi Salonu girişinde öğrencilerimizin üniversitemiz adına aldıkları ödüller ile Fakültemizin kuruluşundan günümüze kadar olan süreci gösteren görseller bulunmaktadır.

Sergi Salonunda Tıp alanına ve ülkemize büyük katkıları olan AÜTF mezunu hocalarımızın yazdıkları kitaplar, Fakültemizden almış oldukları diplomalar, öğrenci yıllıkları ve hediye ettikleri özel eşyalarını görebiliriz. Sergi Salonu orta alanında Fakültemizin bölümlerine ayrılmış birimlerde, temsili Dr. Odası ve ameliyathane simülasyonu bulunmaktadır.

Geçmişte matbaa olarak kullanılan sergi salonunda, üniversitemiz kitaplarının basımında kullanılan matbaa makinelerini, baskı kalıplarını ve geçmişte kullanılan laboratuvar malzemeleri ile tıbbi cihazları görmek, teknolojik gelişimin baş döndürücü hızını fark etmemizi sağlamaktadır.

Sergi Salonundan bir kapı ile ayrılan seminer ve toplantı salonu bulunmaktadır. Seminer ve toplantı salonu girişinde 1948-2020 tarihleri arasında mezun olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi birincilerinin mezuniyet kütüğü, temsili rektör odası, hemen karşısında ulu önderimiz Atatürk’e ayrılmış bir köşe ve Fakültemize önemli katkılarda bulunmuş çok değerli hocalarımızın pelerinleri, binişleri, diplomaları, tezleri gibi pek çok eseri görebiliriz.

Fakültemizin bilimsel tarihi ile kültürel geçmişini yansıtan müzemizde ayrıca, ziyaretçilerin duygu ve düşüncelerini yazabilecekleri bir ziyaret defteri de bulunmaktadır.