1.Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
  • Müdür: Doç.Dr. Cem ÇATALBAŞ
  • E-posta: 1.osbmyo@ankara.edu.tr
  • Adres: Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi , Türkmenistan Caddesi, ASORA Ticaret Merkezi , 06935 Sincan/Ankara/Türkiye
Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu 2020 yılında kurulmuştur. Elektronik ve Otomasyon Bölümü altında, Dijital Fabrika Teknolojileri programında ön lisans eğitimi verilmektedir. Yüksekokulda 2 Adet 25 kişilik bilgisayar laboratuvarı, 1 adet 36 kişilik Ar-Ge laboratuvarı, 1 adet 28 Kişilik Ölçme Laboratuvarı, 1 adet 63 kişilik ve 1 adet 90 kişilik sınıf, 112 m2 yemek alanı, 70 m2 kitap okuma alanı bulunmaktadır. Misyon Ankara Üniversitesi 1.Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu; evrensel değerler ve Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden istifade ederek, modern bir Türkiye’nin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi; mezunlarımızı çağın gereksinimlerine göre gerekli bilgi ve becerilerle donanmış ve sektörün ara eleman ihtiyacına rahatlıkla cevap verebilecek bir olgunluğa getirmeyi; eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında toplum yararına çalışmayı görev edinmiştir. Vizyon Bölgesel, ulusal ve uluslarası platformlarda önder ve övünç duyulan, vereceği eğitim, öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatta bölgenin ve ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak bir öğretim kurumu olmaktır.