Adalet Meslek Yüksekokulu
  • Müdür: Prof.Dr. Cavid Abdullahzade
  • E-posta: admyo@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 312 319 60 04
  • Faks: +90 312 319 60 05
  • Adres: Adalet Meslek Yüksek Okulu, Erdem Sk. No:1, 00690 Çankaya/Ankara
Yüksekokulumuz Adalet Bakanlığı ile Ankara Hukuk Fakültesi Dekanlığı arasında akdedilen bir protokole istinaden 31.03.1979 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. Türkiye’de kurulan ilk Adalet Yüksekokuludur.Yüksekokulumuz , 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda 4702 sayılı değişiklik ile yapılan değişikliğin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu adını almıştır.Kuruluş protokolümüzde yüksekokulumuzun kuruluş amacı, özellikle Adalet Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesi ve Bakanlık Teşkilatında görev almış personele hizmet içi eğitim sağlanması olarak belirlenmiştir.Mesleki bir yükseköğretim kurumu olan yüksekokulumuzda halen üç temel programda Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Meslek Bilgileri gruplarında çeşitli dersler Önlisans düzeyinde verilmekte olup yanı sıra, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programı mevcut olup, Ceza ve tevfkif evlerine nitelikli personel yetiştirmek amaçlı Önlisans düzeyinde öğrenci yetiştirilmektedir.Yüksekokulumuzda ders veren öğretim elemanları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üye ve elemanlarından, 2547 Sayılı Kanun’un 31.maddesine göre görevlendirilen Adalet Bakanlığı mensuplarından ve aynı Kanun’un 40/a ve 31. maddesine göre diğer kurum ve kuruluşlardan görevlendirilmiş kişilerden oluşmaktadır. Yüksekokulumuzun halihazırda kadrolu 3 öğretim üyesi ve 7 öğretim görevlisi bulunmaktadır..Yüksekokulumuza ÖSYM tarafından yapılan merkezi yükseköğrenime giriş sınavları sonucunda (2018 yılı itibarı ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ilgili öğretim yılı için kayıt hakkı kazanmış öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir. Yüksekokulumuz iki yıllık bir yükseköğretim kurumudur. Mezunlarımıza, Ankara Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 48. maddesinin (a) bendinde belirtilen ön lisans diploması verilir.Mezunlarımız, yaşam boyu öğrenme kapsamında ilgiliilgili mevzuat hükümleri uyarınca mezun oldukları programa uygun çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yaparak lisans öğrenimi tamamlama imkanına da sahiptirler.Yüksekokulumuz mezunları hukuk hizmetleri sektöründe kamu ve özel kesim tarafından mezun oldukları programa göre katip (zabıt katibi, avukat katibi, noter katibi, icra memuru), hukuk sekreteri ve infaz koruma memuru olarak istihdam edilebilmektedirler.