Kalecik Meslek Yüksekokulu
Yüksekokulumuzda, Bahçe Tarımı, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Gıda Teknolojisi, Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Bitki Koruma olmak üzere altı programda eğitim ve öğretim sürdürülmektedir. Kadrolu personelimizin yanı sıra Üniversitemizin ilgili birimlerinden alınan destek ile eğitim-öğretim çalışmaları yürütülmekte ve iyileştirme planları düzenli olarak yapılmaktadır. Ana hedef eğitim-öğretim olmakla birlikte, bulunduğu ilçe ile sosyal ve kültürel paylaşımlar topluma hizmet yönünde de çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Kalecik Meslek Yüksekokulu, Ankara Üniversitesi’nin temel amaç ve hedeflerine bağlı olarak, çağdaş bilim ve teknolojinin getirilerini kullanarak, bilim ufku geniş, aydın, yaratıcı, uygulamaya dönük ve kültürel birikimi yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak, güçlü ve katılımcı akademik ve idari yapılanma ile eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet anlayışını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
Akademik Gelişmeler
...
Öğretim Görevlisi ŞEYMA SÜNBÜL
Gıda İşleme Bölümü
Akademi dışı deneyim güncellendi
DİYETİSYEN
...
Öğretim Görevlisi FATMA ALAN
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Davetli kongre/sempozyum eklendi
5th International Conference on Applied Engineering and Naturel Sciences ICAENS 2023
...
Öğretim Görevlisi NİLGÜN BAŞAK TECER
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Kitapta bölüm eklendi
Endüstriyel Gıda Üretim Teknikleri
...
Öğretim Görevlisi HANDE ASLAN
Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü
Verdiği ders eklendi
Bahçe Bitkilerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması
...
Öğretim Görevlisi ŞULE TÜTÜNCÜ
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Makale güncellendi
The Effect of Phosphine Gas to Pupae of Different Ages of The Dried Fruit Beetle, Carpophilus hemipterus (L.) (Coleoptera: Nitidulidae)