Birim Görüntüleme

Nallıhan Meslek Yüksekokulu

Yüksekokulumuz, 07.07.2011 tarihinde kurulmuş olup, eğitim-öğretime de 17.10.2011 tarihinde ek kontenjanla öğrenci alarak başlamıştır. İki ayrı programda devam eden eğitim- öğretim, çağdaş ölçütlere göre hazırlanmış olan müfredatla sürdürülmektedir. Yüksekokulumuzun sahip olduğu modern, teknolojik, kaliteli fiziki alt yapısı ve laboratuvarlarıyla ayrıca; çalışkan, mesleki yeterliliğe sahip akademik ve idari personeli ile bölgesel ve ulusal düzeyde oluşturduğu iletişim ve işbirliğinin desteğini de alarak belirtilen vizyona çok kısa bir sürede ulaşmayı hedeflemekteyiz. Okulumuzun amacı; sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gereken mesleki yetkinlikleri kazanmış, nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir.