e-BEYAS Uygulaması Başlıyor

T.C. Ankara Üniversitesi’ nin iş süreçlerinin gerektirdiği her türlü belge/evrak ve dokümanların içerik, format ve ilişkisel özelliklerinin korunarak kurumsal yapıya uygun bir modelde güvenli olarak üretilmesi, merkezi kayıt altına alınması, saklanması, arşivlenmesi, erişimi ve rapor alınabilmesi fonksiyonlarını yerine getiren Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi (e-BEYAS) uygulaması 16 Eylül 2013 tarihinde başlıyor.

Bu bağlamda 16 Eylül 2013 tarihi itibari ile;

1- Tüm birimlerimizde Gelen-Giden Evrak Kayıt işlemleri e-BEYAS uygulaması üzerinden yapılacaktır.

2- Rektörlük; dekanlıklar, yüksekokul ve enstitü müdürlüklerine göndereceği yazılarını e-BEYAS uygulamasını kullanarak e-imzalı olarak gönderecektir.

3- Dekanlıklar, yüksekokul ve enstitü müdürlükleri; Rektörlüğe gönderecekleri yazılarını e-BEYAS uygulamasını kullanarak e-imzalı olarak gönderecektir.

4- Dış kurumlara gönderilecek yazılar e-BEYAS uygulamasında yazılacak ve e-imza ile imzalanacaktır. e-imzalı yazı, sistemden çıktısı alınarak ilgili kuruma gönderilecektir.

e-BEYAS uygulaması ile ilgili Kullanım Kılavuzuna ve yardım dokümanlarına BEYAS Koordinatörlüğü (http:// beyas.ankara.edu.tr) web sitesinden erişilebilir.
16 Eylül 2013 tarihi itibariyle Yerleşkelerimizde yardım ve Destek için bir hafta süreyle BEYAS Koordinatörlüğü ve TÜRKSAT A.Ş. personeli bulunacaktır.

BEYAS Koordinatörlüğü

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Diğer

tümünü görüntüle