Misyonumuz insana, topluma ve doğaya duyarlılık temelinde eğitim politikaları oluşturmak ve bu politikalara yön vererek, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin çağdaş bir öğrenme ortamını paylaştıkları özgür bir öğrenme ve araştırma kültürü oluşturmaktır.

Vizyonumuz, eğitim ve araştırma alanında ulusal ve uluslararası düzeyde etkin çalışmalar yürüten; eğitim ve araştırma ağında yerel ve küresel ölçekte akademik topluluğun etkileşimini olanaklı kılan; akademik özgürlükleri güvence altına alan ve yaşatan, sorgulayan, gerçeğin peşinde koşan ve bilimsel bilgiyi toplumun değişik katmanlarının sorunları ele alarak üreten bir enstitü olmaktır.